Tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có được hưởng án treo không?

Tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có được hưởng án treo không?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! cho em hỏi trường hợp sau có được hưởng án treo hay không:Bạn A có  hành vi trộm sổ tiết kiệm và Giấy chứng minh nhân dân của người khá ( của bà B cùng xóm), trong khi bà B không hề hay biết, sau đó đem lên ngân hàng, nhờ 1 bà cụ khác thế giùm bà B ký tên giúp (cô nhân viên giao dịch đưa chữ ký mẫu cho ký theo), và rút được 200 triệu.
Sau đó, bà B vẫn không hề hay biết gì. Hiện nay bạn A đã ra đầu thú và hoàn trả số tiền cho bà B. Vậy cho tôi hỏi,  hành vi này có cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay là tội trộm cắp tài sản không? Mức án có thể lãnh là thế nào và có được hưởng án treo hay không? tôi xin chân thành cảm ơn !

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, thì bạn A đã lấy trộm sổ tiết kiệm của bà B và nhờ người giả làm bà B ký tên để rút tiền, hành vi gian dối này của người A này đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ vào điều 139 Bộ luật hình sự (đã sửa đổi bổ sung 2009), tội này được quy định như sau:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể là, với số tiền người bạn A này chiếm đoạt là 200 triệu đồng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm e khoản 2 Điều 139 Bộ luật hình sự với hình phạt tù là từ 2 năm đến 7 năm.

Việc bạn A đã ra đầu thú và hoàn trả lại số tiền cho bà B nên đây sẽ được coi là tình tiết giảm nhẹ trong quá trình ra bản án quyết định hình phạt đối với bạn B. Nếu như tòa án ra mức hình phạt đối với  bạn B không quá 3 năm tù đối với mỗi hành vi và căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù thì bạn đó có thể được áp dụng hưởng án treo với thời gian thử thách từ 1 năm đến 5 năm theo như quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment