Tôi phải làm sao khi bị công an giữ xe không lý do và không trả lại ?

Tôi phải làm sao khi bị công an giữ xe không lý do và không trả lại ?

Câu hỏi

Ngày 27. 12. 2017 tôi cho bạn tôi mượn chiếc xe máy tôi mnowis mua có đủ giấy tờ thủ tục chứng mình xe của tôi. t. Ngày 27,12,1017 bạn t hỏi mượn t xe để có việc riểng ko biết việc gì thì. Tôi không biết lý do gì chiều cùng ngày bạn t bị bắt tại phòng riêng nvaf xe của tôi để ở dưới nhà bị cơ quan công an thu giữ cùng ngày hôm đó. Tồi đã nhiều lần liên lạc và làm đơnn xin xe vì xe tôi ko vi phậm đén nay đã qua 2thasng mà cơ quan công an vẫn chưa giải quyết trả t xe vậy t muốn tư vẫn để lấy lại xe sớm nhất.

1. Cơ sở pháp lý

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Bộ luật hình sự năm 2015

2. Chuyên viên tư vấn:

Mặc dù bạn là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy có đăng ký chính chủ nhưng vân cần phải xác minh xem:

Trường hợp bạn của bạn bị bắt không biết lý do gì cùng với việc sử dụng xe của bạn, thì ở đây cần xác định xem bạn của bạn bị xử lý vi phạm hành chính hay liên quan đến một vụ án hình sự đang được cơ quan công an tiến hành điều tra.

Thứ nhất, nếu bạn của bạn bị xử lý vi phạm hành chính:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 cơ quan có thẩm quyền có quyền ra quyết định tạm giữ phương tiện nhưng chỉ khi việc tạm giữ tang vật, phương tiện theo thủ tục hành chính khi thật sự cần thiết sau:

a) Để xác minh tình tiết mà nếu không tạm giữ thì không có căn cứ ra quyết định xử phạt. Trường hợp tạm giữ để định giá tang vật vi phạm hành chính làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt thì áp dụng quy định của khoản 3 Điều 60 của Luật này;

b) Để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính mà nếu không tạm giữ thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội;

c) Để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt theo quy định tại khoản 6 Điều này.

2. Việc tạm giữ tang vật, phương tiện quy định tại khoản 1 Điều này phải được chấm dứt ngay sau khi xác minh được tình tiết làm căn cứ quyết định xử phạt, hành vi vi phạm không còn gây nguy hiểm cho xã hội hoặc quyết định xử phạt được thi hành.

Trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 của Luật này, sau khi nộp tiền phạt lần đầu thì người vi phạm được nhận lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ.

Thời hạn tạm giữ phương tiện theo quy định tại khoản 8 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012….

” 8. Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề là 07 ngày, kể từ ngày tạm giữ. Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.”

Phương thức xử lý chiếc xe của bạn thực hiện theo Điêu 126 Luật xử lý vi phạm hành chính:

Điều 126. Xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

1. Người ra quyết định tạm giữ phải xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo biện pháp ghi trong quyết định xử phạt hoặc trả lại cho cá nhân, tổ chức nếu không áp dụng hình thức phạt tịch thu đối với tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Đối với tang vật, phương tiện đang bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu thì trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp. Trong trường hợp này, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp một khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm vào ngân sách nhà nước….

Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, niêm yết công khai, nếu người vi phạm không đến nhận thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 82 của Luật này.

Trong thời hạn trên nếu bạn đã xác định chính xác là bạn của bạn bị xử lý vi phạm hành chính mà hiện đã là quá 30 ngày thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan công an trả lại xe cho bạn.

Thứ hai, nếu bạn của bạn có dính níu đến vụ án hình sự.

Thì phải xem xét xác minh xem xe của bạn có phải vật chứng không nếu không phải vật chứng bạn sẽ được trả lại xe. Nếu xe bạn là vật chứng thì thời hạn trả lại còn tùy thuộc vào quá trình điều tra, xác minh của cơ quan điều tra, pháp luật không quy định thời gian trả lại cụ thể.

1. Việc xử lý vật chứng do Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra; do Viện kiểm sát quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn truy tố; do Chánh án Tòa án quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn chuẩn bị xét xử; do Hội đồng xét xử quyết định nếu vụ án đã đưa ra xét xử. Việc thi hành quyết định về xử lý vật chứng phải được ghi vào biên bản.

2. Vật chứng được xử lý như sau:

a) Vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy;

b) Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà cóthì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước;

c) Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu hủy.

3. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Trả lại ngay tài sản đã thu giữ, tạm giữ nhưng không phải là vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp tài sản đó;

b) Trả lại ngay vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án;

Bạn cần bên công an cung cấp thêm thông tin về việc liên quan đến bạn của bạn, bạn có thể liên hệ trực tiếp tại cơ quan công an, nếu không được phản hồi thì bạn gửi đơn lên cơ quan công an để yêu cầu cung cấp thông tin xem họ tiến hành điều tra xác minh đã xong với chiếc xe của bạn chưa.

 

Give a Comment