Tổn thất do hàng hóa hư hỏng có được tính vào chi phí

Tổn thất do hàng hóa hư hỏng có được tính vào chi phí

Câu hỏi:  Hàng hóa bị hư hỏng, tổn thất có được tính vào chi phí hợp lý?

Trả lời:  Ask Law xin được tư vấn cho bạn về câu hỏi này như sau:

Hàng hóa bị tổn thất do nguyên nhân chủ quan hay khách quan đều không được tính vào chi phí hợp lý. Giá trị hàng hóa tổn thất sau khi trừ các khoản giá trị bồi thường (của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất và của các tổ chức bảo hiểm theo hợp đồng); bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính, giá trị tổn thất còn lại được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

Thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa này được tính vào giá trị tổn thất phải bồi thường, không được tính vào số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi kê khai thuế GTGT phải nộp.

Hàng hóa bị tổn thất phải tiêu hủy hoặc hủy bỏ thì doanh nghiệp phải thành lập Hội đồng thanh hủy trong đó có Biên bản xác định rõ mức độ, nguyên nhân và trách nhiệm; Biên bản phải ghi rõ số lượng, chủng loại, giá trị hàng hủy, giá trị thanh lý có thể thu hồi được (trừ mặt hàng có quy định định mức hư hỏng được cơ quan có thẩm quyền quy định thì được trừ theo định mức), Giám đốc doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước các cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, nếu có gì thắc mắc bạn có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn 19006261 để được tư vấn.

 

 

 

 

Give a Comment