Danh mục: Tổng đài tư vấn luật

Luật Chứng Khoán 2006

LUẬT CHỨNG KHOÁN 2006 Số hiệu: 70/2006/QH11 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 29/06/2006 …

Luật phòng, chống tham nhũng 2018

  Số hiệu: 36/2018/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 20/11/2018 Ngày hiệu …

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Số hiệu 50/2005/QH11 Loại văn bản Luật Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Văn An Ngày hiệu lực 01/07/2006 Ngày ban hành 29/11/2005  …

Luật Di sản văn hóa 2001

Số hiệu 28/2001/QH10 Loại văn bản Luật Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Văn An Ngày ban hành 29/06/2001 Ngày hiệu lực:  01/01/2002 …

Luật Quốc tịch 2008

Số hiệu 24/2008/QH12 Loại văn bản Luật Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành 13/11/2008 Ngày hiệu lực 01/07/2009 …