Trách nhiệm liên đới trả nợ chung sau khi ly hôn như thế nào?

Trách nhiệm liên đới trả nợ chung sau khi ly hôn như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có vấn đề muốn chuyên mục tư vấn giúp tôi như sau: Trước khi ly hôn cả hai vợ chồng có ký xác nhận giấy tay vay số tiền 300.000.000 đồng. Nhưng sau khi ly hôn, trong đơn ly hôn có thỏa thuận về khoản nợ chung là “không”. Như vậy số nợ chung đó được giải quyết như thế nào? Chúng tôi vay của em ruột của chồng. Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Tuy khi ly hôn trong đơn ly hôn có thỏa thuận về khoản nợ chung là “ không” tuy nhiên 2 vợ chồng vẫn phải liên đới trả nợ với nhau đối với hợp đồng vay tiền mà trước đó cùng ký.

Theo Khoản 1, khoản 2 Điều 298 Bộ luật dân sự 2005 quy định về thực hiện trách nhiệm dân sự liên đới như sau:

“1. Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

2. Trong trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình”.

Do vậy, người cho vay tiền có thể yêu cầu bất kỳ người vợ hay người chồng trả số tiền này cho mình. Sau khi trả xong số tiền thì người đã trả tiền có thể yêu cầu người còn lại cũng phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới mà người đó đã thực hiện thay.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment