Trách nhiệm mỗi bên khi chấm dứt hợp đồng như thế nào?

Trách nhiệm mỗi bên khi chấm dứt hợp đồng như thế nào?

Xin chào chuyên mục! Mong chuyên mục tư vấn giúp em vấn đề sau: Vào ngày 15/2/2016,  em có xin vào 1 công ty may ở Hà Nội,sau 1 tháng thì vào ngày 15/3/2016 em được kí hợp đồng với thời gian 3 tháng là đến ngày 15/6/2016. Ngày 18/5/2016 em có nghỉ không phép 3 ngày, ngày thứ 4 em đi làm thì công ty nói em đã bị gạch tên . Nhưng do tháng 1 lương em chỉ được nhận tiền ứng là 1 tháng lương cơ bản, còn tiền tăng ca và tiền phụ cấp thì công ty nói  sẽ thanh toán trước ngày 20/4/2016. Nhưng  sau công ty kêu em phải bồi thường hợp đồng. Và em không được nhận tiền lương tháng 1 đó. Vậy các cho em hỏi nếu như vậy em có phải bồi thường hợp đồng cho công ty không ạ!Mong chuyên mục giải đáp giúp em. Em xin chân thành cảm ơn..

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Điều 36 Bộ luật lao động 2012 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động:

“1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này”.

Điều 22 Bộ luật lao động  2012 quy định về loại hợp đồng lao động:
“…
2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng”.

Theo như bạn trình bày, hợp đồng các bên thỏa thuận với thời hạn 03 tháng (từ 15/3/2015 tới 15/6/2016), kể từ ngày 15/2/2016 các bên không ký thêm hợp đồng lao động. Chiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 36 BLLĐ thì hợp đồng lao động sẽ chấm dứt.

Hơn nữa, ngày 18/5/2016, bạn nghỉ việc không phép 03 ngày và 04 ngày sau tới thì bị gạch khỏi danh sách nhân viên đơn vị. Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 BLLĐ 2012 thì chưa đủ điều kiện để hợp đồng tự gia hạn.

Vậy, hành vi của bạn hoàn toàn không trái quy định của pháp luật và không phải chịu nghĩa vụ bồi thường. Bạn yêu cầu công ty chi trả toàn bộ chế độ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment