Trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với căn hộ chung cư

Trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với căn hộ chung cư

Câu hỏi:

Nhờ Công ty tư vấn hộ tôi ý kiến về phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với Nhà chung cư. Theo tôi được biết thì phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với Nhà chung cư do các hộ cá nhân đóng góp cho người đại diện thay mặt để đóng cho cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, khi mua chung cư, căn hộ được bảo hành trong 5 năm, vậy trong 5 năm bảo hành này thì Chủ đầu tư căn hộ phải nộp chi phí này hay vẫn do các chủ hộ nộp chi phí này. Trân trọng cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật nhà ở của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 3 Thông tư liên tịch 214/2013/TTLT-BTC-BCA quy định như sau:

“Điều 3. Thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó.

2. Trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

a) Đối với những cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có cơ sở đó chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

b) Đối với cơ sở trong đó có nhiều hộ như nhà tập thể, nhà chung cư hoặc trong một cơ sở mà có nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân thuê, trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực hiện như sau:

– Trường hợp xác định được người là chủ sở hữu cơ sở hoặc người được chủ sở hữu giao quản lý hoặc người đại diện chung (sau đây gọi chung là người đại diện), thì người đó chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm cho người đại diện. Trong trường hợp này, người được bảo hiểm là từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp phí bảo hiểm cho người đại diện.

– Trường hợp không xác định được người đại diện thì từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ sở đó có trách nhiệm trực tiếp mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. […]”

Theo quy định tại Mục 6 Phụ lục 1 Nghị định 35/2003/NĐ-CP quy định danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ như sau: “6. Nhà ở tập thể, nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.”

Như vậy, tất cả các nhà chung cư được xây dựng từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên thì phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Theo quy định trên, đối với bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với căn hộ chung cư thì sẽ do chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu giao quản lý hoặc người đại diện chịu trách nhiệm; các hộ có trách nhiệm nộp phí cho người đại diện và người được bảo hiểm là từng hộ gia đình sống trong chung cư.

Điều 85 Luật nhà ở 2014 quy định Bảo hành nhà ở như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở phải bảo hành nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng; tổ chức, cá nhân cung ứng thiết bị nhà ở phải bảo hành thiết bị theo thời hạn do nhà sản xuất quy định.

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Bên bán, bên cho thuê mua nhà ở có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định của pháp luật.

2. Nhà ở được bảo hành kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng với thời hạn như sau:

a) Đối với nhà chung cư thì tối thiểu là 60 tháng;

b) Đối với nhà ở riêng lẻ thì tối thiểu là 24 tháng.

3. Nội dung bảo hành nhà ở bao gồm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, trát, hệ thống cung cấp chất đốt, hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, bể nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt, bể phốt và hệ thống thoát nước thải, chất thải sinh hoạt, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt nhà ở và các nội dung khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở. Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở thực hiện bảo hành sửa chữa, thay thế theo thời hạn quy định của nhà sản xuất.”

Trong thời gian bảo hành nhà ở, việc đóng phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc sẽ do thỏa thuận của hai bên.

Give a Comment