Trách nhiệm với khoản nợ riêng của vợ sau ly hôn?

Trách nhiệm với khoản nợ riêng của vợ sau ly hôn?

Câu hỏi

Cậu em và mợ em kết hôn được 15 năm. Cách đây 3 năm thì mợ bị vỡ nợ, cậu đi làm ăn xa nên không hề hay biết về món nợ mà mợ mượn khắp nơi, số nợ lên đến hơn 4 tỷ. Cậu mới phát hiện ra món nợ và đau lòng khi mà hầu hết tiền cậu làm đều không còn (gần 800 triệu/ 1 năm). Ban đầu mợ không nói thật về món nợ, cậu trả liên tục nhưng vẫn không hết, nhiều lần bị người khác đe dọa, cậu trả trong hơn 1 năm. Cách đây 1 năm thì cậu và mợ hoàn tất việc ly hôn và cậu đã cưới vợ khác, lần nào về quê cũng bị người ta kéo tới nhà, dù không phải là nhà của cậu, ngày lễ, ngày giỗ, hay tiệc mừng, người ta đều đến chửi và đe dọa. Vậy xin Luật sư có thể cho em biết, trường hợp của cậu sau khi ly hôn, số nợ ấy phải giải quyết như thế nào. Trong trường hợp chủ nợ đe dọa cậu hoặc những người trong gia đình thì phải xử lý ra sao?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Hôn nhân Gia đình năm 2014

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 60 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn:

“1. Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.
2. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các điều 27, 37 và 45 của Luật này và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết.”

Dẫn chiếu đến các Điều 27, 37 và 45 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, theo đó, thông bạn cung cấp chỉ nói về mợ bạn đã nợ người khác số tiền là 04 tỷ đồng nhưng bạn không nói khoản nợ mà mợ bạn vay là để chi tiêu vào sinh hoạt của gia đình cậu mợ bạn hay là khoản tiền mợ bạn vay để tiêu vào các mục đích riêng của mợ bạn như đánh bạc, lô đề, mua sắm,… Do đó, căn cứ theo Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 vợ, chồng cậu mợ bạn phải chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ theo quy định:

“Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.”

Còn ngược lại, nếu khoản nợ mà mợ bạn vay không liên quan đến các khoản phát sinh từ chi tiêu chung trong gia đình cũng như không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 37 nêu trên thì cậu bạn không phải trả nợ thay mợ của bạn, mợ bạn có trách nhiệm chi trả khoản nợ này:

“Điều 45. Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng
Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;
2. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;
3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;
4. Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.”

Bên cạnh đó, theo như thông tin bạn cung cấp, cậu mợ bạn đã ly hôn rồi, do đó, khoản nợ này tự vợ chồng cậu và mợ bạn phải tự thỏa thuận được với nhau để một bên hoặc cả hai bên có nghĩa vụ trả khoản nợ 04 tỷ này. Còn nếu trong trường hợp cậu mợ bạn không thể thỏa thuận được thì có thể làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề khoản nợ chung của hai vợ chồng sau khi ly hôn theo quy định.

Đối với hành vi của chủ nợ đến nhà cậu bạn vào ngày lễ, ngày giỗ, hay tiệc mừng, người ta đều đến chửi và đe dọa. Lúc này, cậu bạn có quyền gọi cơ quan công an đến để giải quyết hoặc có thể yêu cầu chính quyền địa phương can thiệp để giải quyết. Bạn nên khuyên cậu bạn nên thỏa thuận lại với mợ của bạn về khoản nợ này hoặc không thì yêu cầu chủ nợ đợi khi Tòa án giải quyết xong vấn đề khoản nợ của họ thì sẽ trả tiền cho chủ nợ khi Tòa án quyết định cậu bạn phải trả cho họ bao nhiêu tiền.

Give a Comment