Trình tự thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật

Trình tự thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật

Câu hỏi:

Xin chào luật sư!

Hiện tại nhà tôi có một  khoảng đất rộng hơn 300 mét vuông (mặt tiền đường quôc lộ), trong đó có 60m thổ cư còn lại là đất trồng cây lâu năm. Sở Tài nguyên môi trường thành phố nói đất nhà tôi thuộc quy hoạch thu hồi đất để làm đường vào khu tái định cư (hay khu đô thị) nhưng chưa có thông báo cụ thể là bao giờ mới thực hiện. Cho tôi hỏi các thủ tục thu hồi đất trong trường hợp của nhà tôi như thế nào?

Tôi xin cảm ơn luật sư!

Trả lời:

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về  chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

+  Luât đất đai 2013

+  Nghị định 45/2014/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành luật Đất đai

+ Nghị định 47/2014/NĐ-CP  bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

     Trình tự thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật được tiến hành như sau:

Bước 1:  Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất.

     Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

Bước 2: Triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm

     Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.

     Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 70 của Luật đất đai

Bước 3: Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

  • Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực
  • Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.
  • Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

Bước 4: Quyết định phê duyệt và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

  • Phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
  • gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi.

Bước 5: Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.

        Trường hợp người dân không tự nguyện thực hiện việc di dời, nhà nước đã áp dụng biện pháp thuyết phục nhưng không được thì buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để di dời dân và tài sản của gia đình.

Bước 6: Tiếp nhận mặt bằng đã được giải phóng

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về thủ tục thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

Give a Comment