Trong thời gian nuôi con nhỏ công ty có quyền sa thải người lao động không?

Trong thời gian nuôi con nhỏ công ty có quyền sa thải người lao động không?

Câu hỏi:

Em mang thai và nghỉ thai sản tính đến 15/6/2017 là hết thời gian nghỉ 6 tháng nhưng con còn quá nhỏ em muốn xin nghỉ thêm thì bên công ty có được quyền sa thải em không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 123 Bộ luật Lao động 2012 quy định nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động như sau:

“Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động

4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;

d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.”

Theo như bạn trình bày, bạn mang thai và nghỉ thai sản tính đến 15/4/2017 là hết thời gian nghỉ 6 tháng; nếu bạn đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

…”.

Theo quy định Khoản 4 Điều 123 Bộ luật Lao động 2012, trong thời gian bạn đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi thì công ty bạn không được xử lý kỷ luật sa thải đối với bạn.

Give a Comment