Trường hợp được miễn thuế khi chuyển quyền sử dụng đất?

Trường hợp được miễn thuế khi chuyển quyền sử dụng đất?

Câu hỏi

Những trường hợp nào được miễn thuế khi chuyển quyền sử dụng đất?

Trả lời

Những trường hợp đươc miễn thuế khi chuyển quyền sử dụng đất bao gồm:

– Bà mẹ VN anh hùng,

– Hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng QSDD để đi định cư tại vùng kinh tế mới

– Người sử dụng đất chuyển đổi cho nhau để SX Giảm 50% thuế:

– Cá nhân thương binh hạng 1/4, 2/4 bệnh binh hạng 1/2, hạng 2/3,

– Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng,

– Người tàn tất không còn khả năng lao động,

– Người chưa đến tuổi thành niên và người già cô đơn không nơi nương tựa

Give a Comment