Trường hợp nào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ bị thu hồi?

Trường hợp nào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ bị thu hồi?

Câu hỏi:

Tôi đang sở hữu một miếng đất đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhưng thời gian đã lâu rồi. Hiện tại tôi đang muốn bán để mua một căn hộ chung cư giá rẻ. Tuy nhiên tôi lại không nắm rõ về những quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp nào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ bị thu hồi?

Luật sư tư vấn        

Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

– Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

– Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 2 Điều 106 Luật đất đai 2013.

Hy vọng rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn pháp luật sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình.

Give a Comment