Trường hợp nào nên lựa chọn loại hình công ty cổ phần?

Trường hợp nào nên lựa chọn loại hình công ty cổ phần?

Câu hỏi:

Chào luật sư, tôi và hai người bạn có nhu cầu góp vốn để thành lập doanh nghiệp nhưng chúng tôi thấy loại hình công ty cổ phần được lựa chọn khá nhiều hiện nay. Xin hỏi luật sư, trường hợp của tôi có nên lựa chọn loại hình công ty cổ phần hay không, ưu và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014, theo đó công ty cổ phần mang những đặc tính đầy đủ của một công ty đối vốn, công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Thành viên (cá nhân/tổ chức) công ty cổ phần được gọi là cổ đông; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Chế độ chịu trách nhiệm tài sản: hữu hạn;

– Chế độ chuyển nhượng vốn mở;

– Có quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.

Dựa trên những đặc tính của công ty cổ phần thì loại hình doanh nghiệp này có một số ưu thế và hạn chế sau:

Về ưu điểm của công ty cổ phần:

– Chế độ trách nhiệm của Công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao;

– Khả năng hoạt động của Công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề.

– Cơ cấu vốn của Công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;

– Khả năng huy động vốn của Công ty cổ phần rất cao thông qua việc:

+ Huy động vốn chủ sở hữu cao: CTCP được phép phát hành trái phiếu, cổ phiếu và không hạn chế số lượng thành viên tối đa.

+ Huy động vốn vay cao: do quy mô của CTCP thường lớn, hoạt động cần nhiều vốn nên là đối tượng khách hàng có nhiều ưu tiên của các tổ chức tín dụng;

– Việc chuyển nhượng vốn trong Công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của Công ty cổ phần (đối với công ty Đại chúng, công ty niêm yết trên Sàn chứng khoán thì chỉ có công ty cổ phần mới có quyền này).

Nhược điểm của công ty cổ phần:

Bên cạnh những lợi thế nêu trên, loại hình công ty cổ phần cũng có những hạn chế nhất định như:

– Việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;

– Các cổ đông trong công ty chủ yếu chỉ có quyền tham gia quyết định đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp và quan trọng. Quyền quản lý và chịu trách nhiệm trực tiếp thuộc về hội đồng do các cổ đông bầu ra.

– Khi huy động vốn vay tín dụng thường phải chứng minh rất phức tạp về khả năng thanh toán của doanh nghiệp, lý do xuất phát từ chế độ TNHH đối với các khoản nợ của doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Điều 110 và Điều 126 Luật doanh nghiệp 2014

Give a Comment