Tư vấn giải quyết tranh chấp lối đi chung

Tư vấn giải quyết tranh chấp lối đi chung

Câu hỏi :

Tôi và gia đình hàng xóm có một lối đi chung. phần ngõ đi chung này có nguồn gốc từ đất của 2 gia đình cắt ra để làm ngõ đi tự ngày xưa, ngõ đi chung này đã được thể hiện trên bản đồ địa chính thi trấn. Nhưng hiện nay nhà hàng xóm xây tường bao lấn hẳn 1/2 ngõ đi chung làm cho lối đi chật hẹp.Vậy tôi cần phai giải quyết như thế nào? Xin cảm ơn

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật dân sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật dân sự 2005

II. Luật sư tư vấn:

Điều 222 Bộ luật dân sự 2005 quy định về việc sử dụng tài sản chung như sau:

” Điều 222. Sử dụng tài sản chung

1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Các chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền ngang nhau trong việc khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung, nếu không có thoả thuận khác.”

Tuy nhiên, việc xây dựng trên phần tài sản chung phải đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại điều 267 Bộ luật dân sự như sau:

” Điều 267. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng

1. Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu công trình phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh.

2. Khi có nguy cơ xảy ra sự cố đối với công trình xây dựng, ảnh hưởng đến bất động sản liền kề và xung quanh thì chủ sở hữu công trình phải cho ngừng ngay việc xây dựng, sửa chữa hoặc dỡ bỏ theo yêu cầu của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Khi xây dựng công trình vệ sinh, kho chứa hoá chất độc hại và các công trình khác mà việc sử dụng có khả năng gây ô nhiễm môi trường, chủ sở hữu phải xây cách mốc giới một khoảng cách và ở vị trí hợp lý, phải bảo đảm vệ sinh, an toàn và không làm ảnh hưởng đến chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh.”

Như vậy, việc gia đình có cùng quyền sử dụng lối đi chung xây dựng tường bao đã xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của bạn. Bên cạnh đó, việc xây dựng trên phần diện tích chung không được sự đồng ý của bạn cũng đã vi phạm quyền định đoạt tài sản chung. Bạn có thể trao đổi, yêu cầu gia đình đó cải tạo công trình đã xây để phù hợp với sự thỏa thuận của hai bên và quyền, lợi ích hợp pháp của bạn.

Give a Comment