Tư vấn hồ sơ làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất ?

Tư vấn hồ sơ làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất ?

Câu hỏi

Năm 2000 gia đình em có mua lại một căn nhà với diện tích 500m2, lúc làm giấy tờ chuyển nhượng người đứng tên trong sổ đó gặp tí vấn đề nên chưa thể sang nhượng ngay lúc đó mà chỉ viết giấy bán có chữa ký đầy đủ các con của người đứng tên trên sổ đó. Trong thời gian chờ sang tên lại cho gia đình em thì không may người chủ củ qua đời, giấy chứng nhận ( sổ đỏ), cũng bị thất lạt luôn. Luật sư cho em hỏi là gia đình em muốn làm đơn xin cấp lại sổ đỏ mới thì có được hay không, thủ tục và hồ sơ gồm những gì?

1. Cơ sở pháp lý

Luật đất đai năm 2013

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai

2. Luật sư tư vấn

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì gia đình bên bán đất cho bạn bị thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không bạn không thể thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tên bạn. Đối với trường hợp này để được cấp giấy chứng nhận bạn phải yêu cầu bên bán đất hoặc bên bán ủy quyền cho bạn thay mặt bên bán làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bên bán. Theo đó, việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại điều 76 Nghị địn 43/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 76. Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Theo đó, hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận bao gồm những giấy tờ được quy định tại điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT:

+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Give a Comment