Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

All posts in Tư vấn luật đất đai

Có được cải tạo, sửa chữa nhà thuộc diện giải phóng mặt bằng không?

Câu hỏi: Nhà tôi thuộc diện giải phóng mặt bằng không phục vụ cho nhu cầu của nhà nước. Do nhà cũ rồi nên tôi muốn sửa sang lại để chuẩn bị cưới. Không biết tôi có được cải tạo lại nhà thuộc diện giải phóng mặt bằng không? Cảm ơn bạn . . . Read more