Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

All posts in Tư vấn luật đấu thầu

Đấu thầu lại sau khi hủy thầu có cần phê duyệt lại kết hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Câu hỏi: Tháng 3/2017, Bệnh viện tôi có đấu thầu dịch vụ bảo vệ với hình thức đấu thầu rộng rãi, do Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng kết quả là không lựa chọn được nhà thầu do hồ sơ dự thầu không . . . Read more