Danh mục: Tư vấn luật doanh nghiệp

Tư vấn luật doanh nghiệp 2017, 2018 mới ban hành. Những hướng dẫn, quy định sửa đổi bổ sung luật doanh nghiệp chuẩn bị được áp dụng.

Buôn bán hàng giả, bị xử ra sao?

Câu hỏi Vừa qua, ông Hoàng Khải, Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk, lên tiếng xin lỗi và thừa nhận nhập khẩu lụa từ Trung Quốc …