Danh mục: Tư vấn luật hành chính

Tư vấn luật hành chính 2019, 2020 mới ban hành. Những hướng dẫn, quy định sửa đổi bổ sung luật hành chính chuẩn bị được áp dụng.

Thủ tục gia hạn KT3

Câu hỏi: KT3 của em đến ngày 20/6/2017 là hết hạn. Xin luật sư hướng dẫn em thủ tục xin gia hạn tạm trú, cho em …