Tư vấn luật hôn nhân gia đình về việc xin ly hôn khi chung sống 3 năm mà không có con?

Tư vấn luật hôn nhân gia đình về việc xin ly hôn khi chung sống 3 năm mà không có con?

Câu hỏi

E kết hôn được gần 3 năm chưa có con cái. Cuộc sống sau hôn nhân không được hạnh phúc, chồng lớn hơn em 4 tuổi. Sống với nhau 3 năm mà chồng em không có định hướng gì về tương lai, dường như không có ý định xây dựng tổ ấm. Thường xuyên đi chơi thâu đêm, sống thiếu trách nhiệm.

1. Cơ sở pháp lý

Luật hôn nhân gia đình năm 2014;

2. Nội dung tư vấn

Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định Ly hôn theo yêu cầu của một bên:

“Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lầm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.”

Hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng là hôn nhân thuộc một trong các trường hợp sau:

– Vợ, chồng không yêu thương, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau. Người nào chỉ biết bổn phận của người đó, bỏ mặc người vợ hoặc người chồng;

– Vợ hoặc chồng luôn có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau;

– Vợ chồng không chung thủy với nhau như quan hệ ngoại tình, đã được người vợ hoặc người chồng nhắc nhở, khuyên bảo nhưng vẫn tiếp tục quan hệ ngoại tình.

Đời sống chung không thể kéo dài được, được hiểu là: thực tế đã được nhắc nhở, hòa giải nhiều lần, nhưng vẫn có quan hệ ngoại tình hoặc vẫn tiếp tục sống ly thân, bỏ mặc nhau hoặc vẫn có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm.

Mục đích của hôn nhân không đạt được là trường hợp tình nghĩa vợ chồng không còn, không bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng; không tôn trọng danh dự, nhân phẩm uy tín của vợ, chồng; không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng; không giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.

Căn cứ vào cuộc hôn nhân của mình bạn có thể đưa ra những nguyên nhân, biểu hiện về việc chồng bạn không làm tròn nghĩa vụ của người chồng, dẫn đến tình trạng hôn nhân không thể kéo dài. Về việc chồng bạn thường xuyên đi chơi đêm, không quan tâm chăm lo đến đời sống của vợ chông (bao gồm kinh tế và tinh thần)..cuộc hôn nhân giữa bạn và chồng bạn có những dấu hiệu không thể kéo dài được nữa (như sống ly thân, thường xuyên cãi cọ, bỏ mặc nhau khi khó khăn ốm đau…)

Dựa trên những căn cứ đó, bạn có thể gửi Yêu cầu ly hôn của mình đến Tòa án quận/huyện nơi chồng bạn cư trú.

Give a Comment