Vợ kháng cáo giành quyền nuôi con

Câu hỏi: Sau khi tôi nhận được quyết định sơ thẩm ly hôn giữa tôi và vợ tôi. Tôi có hai đứa con tòa án đã xử mỗi người nuôi một đứa. Vậy thời gian nào có hiệu lực tôi … Continued