Tư vấn thủ tục ly hôn khi người chồng có dấu hiệu tâm thần?

Tư vấn thủ tục ly hôn khi người chồng có dấu hiệu tâm thần?

Câu hỏi

Yêu cầu rút đơn thuận tình ly hôn có được chấp thuận, Chồng em cũng không có việc làm ổn định. Nhưng gia đình bên chồng thi có điều kiện rất tốt. Cho em hỏi nếu em bỏ đơn ly hôn trong thời gian này. Liệu sắp tới nếu tiếp tục xảy ra mâu thuẫn vợ chồng em ly hôn. Em có được quyền nuôi con hay không. Em lo vì bên chồng điều kiện tốt hơn sẽ giành quyền nuôi con. Còn em muốn bỏ đơn ly hôn trong thời gian này vì khi em đến thăm chồng trong viện tâm thần. Anh có hỏi vụ ly hôn. Em nói không sao đâu em rút đơn lại. Anh rất mừng. Em lo là nếu ly hôn thì anh sẽ sốc và khó phục hồi ?

Nội dung tư vấn:

2.1. Rút đơn yêu cầu ly hôn thuận tình

Các trường hợp trả lại đơn yêu cầu:

+ Người yêu cầu không có quyền yêu cầu hoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự;

+ Sự việc người yêu cầu yêu cầu đã được Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết;

+ Việc dân sự không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án;

+ Người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 363 của Bộ luật này;

+ Người yêu cầu không nộp lệ phí trong thời hạn quy định tại điểm a khoản 4 Điều 363 của Bộ luật này, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp lệ phí hoặc chậm nộp vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan;

+ Người yêu cầu rút đơn yêu cầu.

Để rút đơn yêu cầu thuận tình ly hôn, bạn và chồng bạn sẽ làm Đơn rút đơn yêu cầu ly hôn có chữ ký và sự đồng ý của cả hai bên, gửi đến cơ quan Tòa án nơi có yêu cầu thuận tình ly hôn.

2.2. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi; trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Nếu sau khi ly hôn mà con bạn dưới 36 tháng tuổi, và bạn đảm bảo việc ở cùng con, trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng con thì quyền nuôi con đương nhiên thuộc về bạn mà không xét đến các yếu tố về hoàn cảnh gia đình.

Give a Comment