Tư vấn thủ tục sang tên quyền sử dụng đất

Tư vấn thủ tục sang tên quyền sử dụng đất

Mua bán nhà đất, thừa kế nhà đất, tặng cho và góp vốn bằng quyền sử dụng đất,… là một hoạt động diễn ra sôi nổi hàng ngày, đặc biệt là trên địa bàn khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tục pháp lý không thể không thực hiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tránh rủi ro cho người mua, người nhận chuyển nhượng, chuyển đổi… đó là thủ tục sang tên quyền sử dụng đất. Quý khách hàng cần nắm bắt được những kiến thức pháp lý cơ bản như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai năm 2013
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn luật Đất đai.

2. Điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, mua bán, thừa kế, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Người sử dụng đất có thể chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186, trường hợp nhận thừa kế theo khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013.

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất

3. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sang tên quyền sử dụng đất)

– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao : Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Hồ sơ sang tên quyền sử dụng đất bao gồm

– Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu);

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính + bản sao chứng thực);

– Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của các bên (bản sao chứng thực);

– Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (công chứng);

– Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (bản chính) (trong trường hợp hợp chia tách, hoặc hợp nhất nhiều thửa đất);

– Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng nhân thân (bản sao);

– Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính (bản chính);

5. Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất

Bước 1: Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng (chuyển nhượng, tặng cho…) theo các nội dung hợp đồng mà pháp luật quy định. Sau đó, hợp đồng phải được công chứng hoặc chứng thực. (Hai bên thỏa thuận để một bên thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế và lệ phí) và làm hồ sơ sang tên sổ đỏ).

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận phiếu hẹn tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 3: Nộp lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bộ phận 1 cửa.

5. Lệ phí

Nộp 2% thuế thu nhập cá nhân.

Nộp 0,5% Lệ phí trước bạ theo giá trị hợp đồng hoặc theo khung giá nhà đất do Tỉnh, thành phố quy định.

Give a Comment