Tư vấn về khởi kiện yêu cầu phân chia lại di sản thừa kế

Tư vấn về khởi kiện yêu cầu phân chia lại di sản thừa kế

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi cháu gái (tức con ruột của anh trai đã mất năm 2000 của tôi) có thể kiện đòi chia lại di sản thừa kế là mảnh đất bố tôi mất năm 1984 để lại mà không có di chúc được không? Hiện tại gia đình tôi đang sinh sống trên mảnh đất đó. Mong luật sư trả lời giúp, xin cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Ask Law 19006261. Luật sư xin tư vấn trường hợp khởi kiện yêu cầu phân chia di sản thừa kế trên của anh như sau:

I. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật dân sự năm 2015;

Lệnh số 44-LCT/HĐNN8 ngày 10/09/1990 Công bố pháp lệnh thừa kế;

Công văn số 01/GĐ-TANDTC ngày 05/01/2018 Giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ Tòa án;

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

II. Nội dung:

  1. Về quyền khởi kiện yêu cầu phân chia lại di sản của bố mẹ anh:

Thứ nhất, theo Điều 650, Bộ luật dân sự 2015 nêu ra những trường hợp thừa kế theo pháp luật thì có trường hợp “Không có di chúc”.

Theo quy định trên, do ông không để lại di chúc nên phần di sản ông bà để lại sẽ được chia theo pháp luật.

Thứ hai, theo Điều 651, Bộ luật này liệt kê ra những người thừa kế theo pháp luật hàng thừa kế thứ nhất như sau:

“Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;…”

Theo đó, bà anh và những người con của ông đều được thừa kế phần di sản của ông bà để lại. Bên cạnh đó thì những người này được hưởng phần di sản bằng nhau.

Như vậy, cháu gái của anh có quyền yêu cầu chia lại di sản thừa kế vì ông không để lại di chúc cho nên di sản của ông sẽ được chia theo pháp luật.

  1. Về thời hiệu thừa kế:

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thời hiệu thừa kế được xác định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

“Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản,…”

Theo quy định trên, thời hiệu để yêu cầu chia lại di sản thừa kế là 30 năm đối với mảnh đất kể từ thời điểm bố anh mất.

Tuy nhiên, vì bố của anh mất vào năm 1984 cho nên thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản được tính từ 10/09/1990. Căn cứ theo quy định tại Mục I Công văn số 01/GĐ-TANDTC.

Tính từ 10/09/1990 đến nay là gần 29 năm, còn thời hiệu yêu cầu phân chia di sản thừa kế. Do đó, cháu gái của anh có quyền khởi kiện ra Tòa án yêu cầu phân chia di sản thừa kế.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ask Law đối với  trường hợp khởi kiện yêu cầu chia lại di sản thừa kế theo pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Give a Comment