Tư vấn về việc đăng ký khai sinh cho con sau khi bố mẹ đã ly hôn ?

Tư vấn về việc đăng ký khai sinh cho con sau khi bố mẹ đã ly hôn ?

Câu hỏi

Vợ chồng tôi đã ly hôn từ năm 2014, nhưng sau đó quay lại chung sống với nhau nhưng chưa kết hôn lại, đến năm 2017 có sinh con và đi khai sinh cho cháu, tuy nhiên khi khai sinh có sử dụng giấy đkkh cũ. Như vậy có bị vi phạm điều gì không và mức độ vi phạm như thế nào. Tư vấn về việc đăng ký khai sinh cho con sau khi bố mẹ đã ly hôn?

Luật sư trả lời:

Như thông tin bạn cung cấp, vợ chồng ban đã ly hôn từ năm 2014, nhưng sau đó quay lại chung sống với nhau nhưng chưa kết hôn lại, đến năm 2017 có sinh con và đi khai sinh cho con, như vậy căn cứ áp dụng là Luật hộ tịch năm 2014 có quy định như sau:

Điêu 16. Thủ tục đăng ký khai sinh

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

Như vậy theo quy định khi đi làm đăng ký khai sinh cho con chỉ cần phải cung cấp giấy chứng sinh của con mà không cần phải cung cấp giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ, như vậy việc bạn cung cấp giấy đăng ký kết hôn hay không không ảnh hưởng đến quy trình giải quyết thủ tục và hiện nay không có quy định xử phạt đối với trường hợp gian dối khi thực hiện đăng ký hộ tịch.

Give a Comment