Tư vấn về xác minh lý lịch người muốn lấy chồng công an?

Tư vấn về xác minh lý lịch người muốn lấy chồng công an?

Câu hỏi

Em  đang làm hồ sơ kết hôn với bạn trai làm công an. Ông nội em từng bị bắt đi lính nghĩa quân hơn 1 năm và sau khi về có giúp lực lượng cách mạng ẩn nấp và vận chuyển vũ khí. Sau khi giải phóng được miễn đi cải tạo. Cha có đi bộ đội ở chiến trường campuchia. Chị gái em là đảng viên. Họ ngoại có cậu là đảng viên.Theo luật sư với lý lịch như vậy em có được lấy chồng làm công an hay không ạ? Điều kiện đăng ký kết hôn với người trong ngành công an?

Nội dung tư vấn:

Quy định đặc thù về điều kiện khi lấy chông công an

Đối với người hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù (an ninh quốc phòng, công an…) thì yêu cầu kết hôn quy định chặt chẽ hơn. Theo Quyết định số 1275/2007/QĐ-BCA ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân như sau:

Khi muốn kết hôn với công an thường thẩm tra lý lịch ba đời. Nếu trong gia đình bạn có một hoặc nhiều đảng viên thì thẩm tra lý lịch hai đời cũng được (tùy thuộc vào người thẩm tra). Các điều kiện cơ bản không lấy chồng (vợ) công an:

– Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Ngụy quân, Ngụy quyền;

– Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, tin lành, cơ đốc…

– Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù;

– Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa.

– Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch)

Ngoài ra còn một số quy định các tùy thuộc vào đơn vị mà người làm trong ngành công an công tác.

Theo quy định tại điểm h khoản 2 mục II Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng kí hộ tịch thì : “đối với trường hợp người đăng ký kết hôn là cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì thông báo cho Thủ trưởng đơn vị của người đó để biết”. Trước khi kết hôn chiến sĩ công an phải làm đơn tìm hiểu kết hôn trong thời gian từ 03 đến 06 tháng tùy vào mức độ tình cảm của hai bên. Sau đó làm đơn xin kết hôn gồm 02 đơn: Đơn gửi thủ trưởng đơn vị và Đơn gửi phòng tổ chức cán bộ. Đồng thời người kết hôn với chiến sĩ công an làm đơn kê khai lý lịch trong phạm vi ba đời.

Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thông tin lý lịch của người kết hôn với người trong ngành công an. Thời gian thẩm tra, xác minh kéo dài tù 02-04 tháng. Hết thời hạn thẩm định lý lịch thì sẽ có quyết định cho phép kết hôn hay không. Nếu đồng ý Đơn xin kết hôn với người ngoài lực lượng thì Phòng tổ chức cán bộ gửi quyết định về đơn vị nơi chiến sỹ xin kết hôn công tác.

Theo như quy định trên, thì nếu gia đình bạn có một hoặc hai người Đảng viên thì thẩm tra lý lịch hai đời cũng được (tùy thuộc vào người thẩm tra). Hơn nữa nếu việc thẩm tra được tiến hành thì yếu tố người có công với cách mạng là một trong những điều kiện thuận lợi để thẩm tra viên thẩm tra lý lịch của bạn. Bạn nên làm đơn tới cơ quan đơn vị nơi người yêu bạn công tác để được hướng dẫn chi tiết về điều kiện thẩm tra lý lịch đăng ký kết hôn.

Give a Comment