Tự ý đăng tải lời bài hát của người khác có vi phạm quyền tác giả không?

Tự ý đăng tải lời bài hát của người khác có vi phạm quyền tác giả không?

Câu hỏi

Luật sư cho tôi hỏi về lời bài hát có được bảo hộ theo luật sở hữu trí tuệ không. Hành vi up lời và nhạc bài hát lên blog hay các trang mạng xã hội có vi phạm quyền tác giả không?

Luật sư trả lời:

Theo định nghĩa của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009) và văn bản hướng dẫn thi hành thì lời bài hát được coi là một tác phẩm âm nhạc, cụ thể:

Điều 10. Tác phẩm âm nhạc

Tác phẩm âm nhạc quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 của Luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác hoặc được định hình trên bản ghi âm, ghi hình có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn.

Tác phẩm âm nhạc là một tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tác giả:

Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

Theo nguyên tắc bảo hộ thì tác phẩm âm nhạc được bảo hộ tự động mà không bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký với Cục bản quyền tác giả.

Hành vi up lời và nhạc bài hát lên blog hay các trang mạng xã hội có vi phạm quyền tác giả không?

Để trả lời cho câu hỏi này, có thể căn cứ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ để xác định các trường hợp xâm phạm quyền tác giả, theo điều 28 Luật sở hữu trí tuệ, những hành vi sau sẽ bị coi là xâm phạm quyền tác giả;

1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Mạo danh tác giả.

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này…

Việc up bài hát lên các diễn đàn là hành vi sao chép tác phẩm. Hành vi sao chép tác phẩm chỉ được coi là đúng pháp luật khi người sao chép nhằm mục đích sau:

– Sao chép một bản nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy

– Sao chép để lưu giữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu.

Việc sao chép tác phẩm không nhằm mục đích nghiên cứu, giảng dạy thì sẽ bị xử lý như sau, theo Nghị định 131/2013/NĐ-CP:

Điều 18. Hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Give a Comment