Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Độ tuổi bắt buộc tham gia nghĩa vụ quân sự

Câu hỏi:

Tôi thầy giáo Tiểu học, sinh ngày 24/01/1991, dạy đã 3 năm rồi, vậy  tôi còn tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự không? Tôi đã học Cao Đẳng Chính quy và liên thông học từ xa Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM từ năm 2009-2012?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật nghĩa vụ quân sự của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

– Căn cứ Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

“Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.”

Như vậy, độ tuổi gọi nhập ngũ theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 là công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.  Trong trường hợp con bạn sinh ngày 24/01/1991 tức tính đến thời điểm hiện tại là tháng 03/2017 thì con bạn 26 tuổi, ngoài ra đã được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học. Nếu con bạn đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì thời điểm hiện tại vẫn trong độ tuổi được gọi nhập ngũ theo quy định tại Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 nêu trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>