Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012, và Luật sửa đổi các Luật về thuế năm 2014.

Số hiệu: 15/VBHN-VPQH Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Ngày ban hành: 11/12/2014 Ngày hợp nhất: 11/12/2014
Ngày công báo: 08/01/2015 Số công báo: Từ số 33 đến số 34
Tình trạng: Còn hiệu lực
Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Đối tượng nộp thuế:

  • Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.
  • Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

– Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

– Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/15.VBHN-VPQH.Asklaw.doc” text=”Download: Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân” viewer=”microsoft” ]

Give a Comment