Vấn đề chấm dứt ký kết hợp đồng lao động với công ty

Vấn đề chấm dứt ký kết hợp đồng lao động với công ty

 Xin chào chuyên mục! Cho tôi hỏi vấn đề : làm thế nào để chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Tôi là Trần Văn C, tôi đã gửi đơn xin nghỉ việc cho Công ty A đến nay đã được gần 4 tháng rồi mà Công ty không chịu ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với tôi. Như vậy, tôi phải làm sao để công ty có quyết định thôi việc và Bảo hiểm xã hội để nộp làm chỗ làm mới. Và trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trường hợp này là thế nào? Được quy định như thế nào theo luật? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

“3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Với trường hợp của bạn là hợp đồng không xác định thời hạn thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày.

Khi xin thôi việc, công ty có trách nhiệm trả lại cho bạn sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 47 Bộ luật này:

“Điều 47: Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Do đó, trong thời hạn 7 ngày hoặc tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, công ty có trách nhiệm hoàn trả các giấy tờ liên quan đến bạn bao gồm cả sổ bảo hiểm xã hội và chỉ khi thôi việc bạn mới lấy được sổ bảo hiểm xã hội.

Bạn đã gửi đơn xin nghỉ việc gần 4 tháng nay mà công ty không ký quyết định cho bạn nghỉ việc thì bạn có thể liên hệ với tổ chức công đoàn cơ sở, nếu không có công đoàn cơ sở thì liên hệ với công đoàn cấp trên trực tiếp ở công ty để họ giúp đỡ bạn.

Ngoài ra, để lấy lại sổ bảo hiểm, bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi đến công ty yêu cầu họ giải thích rõ việc này hay làm đơn kiến nghị đến hòa giải viên cấp quận, huyện nơi công ty đóng trụ sở để yêu cầu được hòa giải hoặc làm đơn khởi kiện đến tòa án nhân dân cấp huyện để được thụ lí giải quyết.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment