Vấn đề chịu thuế đất  phi nông nghiệp cho công ty

Vấn đề chịu thuế đất phi nông nghiệp cho công ty

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề muốn được chuyên mục tư vấn giúp ạ, cụ thể như sau: Gia đình tôi có một căn nhà đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bốtôi.  Bốtôi sử dụng căn nhà này làm mặt bằng kinh doanh về thức ăn gia súc. Bốtôi cũng đăng ký trụ sở chính cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở tại địa chỉ căn nhà này. Hàng năm bố tôi đã đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mang tên cá nhân mình. Vậy cho tôi hỏi, bố tôi có phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho công ty nữa không? Mong chuyên mục tư vấn giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định tại Thông tư 153/2011/TT-BTC Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Khoản 2.2 Điều 1. Đối tượng chịu thuế:

“Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm đất để xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghệ cao, khu kinh tế);” phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Như bạn đã trình bày thì hàng năm bố bạn đã đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mang tên cá nhân mình và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mang tên bố bạn vì vậy bố bạn chỉ cần xuất trình hóa đơn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm cho cơ quan thuế thì bố bạn sẽ được khấu trừ và bốbạn không phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho công ty nữa.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment