Vấn đề cố ý gây thương tích hay phòng vệ chính đáng?

Vấn đề cố ý gây thương tích hay phòng vệ chính đáng?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Em có vấn đề muốn chuyên mục tư vấn giúp em như sau: Mấy ngày trước em bị 1 nhóm thanh niên đánh, không chỉ ngày hôm đó mà em em bị đánh mà em đã bị nhóm thanh niên đó đánh nhiều lần . Đến 1 ngày lúc đi học em đã mang theo dao đi . Đến cuối buổi tan học em cùng hai người bạn  vào quán nước ngồi uồng nước thì bị 1 nhóm thanh niên xuống xe vào quán nước để đánh em và em đã chống cự lại là dùng dao đâm thanh niên đến đánh em. Vậy cho em hỏi, em chưa đến tuổi vị thành niên mà đâm người bị thương tích như vậy thì trong luật hình sự thì bị xử lý như thế nào? Em xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Thứ nhất, việc xác định hình phạt áp dụng:

Với thông tin bạn cung cấp như vậy chúng tôi chưa đủ căn cứ để tư vấn cụ thể cho bạn được. Vì trường hợp này, bạn đã mang theo dao nhưng phải xác định rõ mục đích nhằm phòng vệ hay trả thù nhóm thanh niên đã đánh mình?

Tuy nhiên, việc bạn dùng dao để gây thương tích cho người khác thì có thể sẽ không thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng theo quy định của pháp luật hình sự. Cụ thể, tại Điều 15 Bộ luật hình sự quy định về Phòng vệ chính đáng:

“1. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

2. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại.

Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự.”

Ngoài ra, tại Điều 106 BLHS quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng:

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên hoặc dẫn đến chết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

2. Phạm tội đối với nhiều người thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm.”

Khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra, trường hợp không phải do phòng vệ chính đáng hoặc vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì người cháu này sẽ được áp dụng hình phạt theo quy định tại Điều 104 BLHS, cụ thể như sau:

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

A) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

B) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

C) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.”

Thứ hai, về việc áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội

Về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, tại Điều 12 Bộ luật hình sự quy định như sau:

“1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.”

Ngoài ra, tại Điều 74 Bộ luật hình sự quy định Tù có thời hạn đối với người chưa thành niên:

“Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau đây:

1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười tám năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;

2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười hai năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.”

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Do thông tin bạn cung cấp chưa rõ ràng vì vậy bạn có thể tham khảo thêm các quy định trên và một số quy định có liên quan tại Bộ luật hình sự để biết thêm chi tiết.

Give a Comment