Vấn đề đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Vấn đề đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Xin chào chuyên mục! Hiện tại bên tôi đang thiết kế kiểu dáng chiếc xe đạp và muốn về vấn đề kiểu dáng: Nếu bên em đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp nhưng lúc sản xuất ra sẽ sửa lại một số chi tiết thì có được không, lúc này sản phẩm của em có được bảo hộ kiểu dáng nữa không? Trong trường hợp xấu là có bên họ đăng ký trước kiểu dáng giống như vậy nhưng vẫn trong thời gian xét duyệt đơn thì bên em có được đăng ký kiểu dáng tương tự không và nếu có gian lận rò rỉ thông tin nên sản phẩm bị đăng ký trước thì bên em nên xử lý thế nào?Mong chuyên mục giải đáp giúp em. Em xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ năm 2013

Nội dung trả lời:

Thứ nhất, Theo quy định tại Điều 97 văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ 2013 thì:

“Điều 97. Sửa đổi văn bằng bảo hộ

1. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:

a) Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ;

b) Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí.

3. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong trường hợp này, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định nội dung.”

Như vậy, đối chiếu theo quy định tại Điều 97 trên thì trường hợp của bạn sẽ không thể đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi văn bằng bảo hộ. Mà khi có sự thay đổi về một số chi tiết khi kiểu dáng công nghiệp được sản xuất và đã được cấp văn bằng bảo hộ thì bạn phải đi đăng ký lại quyền sở hữu công nghiệp.

Thứ hai:

Bạn có quyền được nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tuy nhiên, việc cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được áp dụng theo nguyên tắc nếu không có ngày ưu tiên thì văn bằng bảo hộ sẽ được cấp cho đơn có đề nghị cấp văn bằng sớm nhất theo quy định tại Điều 90 Văn bản hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ năm 2013:

“Điều 90. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

1. Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các sáng chế trùng hoặc tương đương với nhau, các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

2. Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

3. Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thỏa thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.”

Nếu có gian lận rò rỉ về thông tin và một bên được đăng ký trước thì như vậy, bên được đăng ký trước và được cấp hoàn toàn có quyền sở hữu trí tuệ và được pháp luật bảo vệ và bên được cấp họ hoàn toàn có quyền yêu cầu bên xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường nếu có gây thiệt hại cho bên bị vi phạm. Còn trong trường hợp mà bên nào gian lận, ăn cắp thông tin của bên kia thì về mặt nguyên tắc họ sẽ không bị chịu trách nhiệm gì khi bên bị vi phạm chưa được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp này thì một bên có quyền sử dụng trước nếu đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 134 văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ năm 2013:

“Điều 134. Quyền sử dụng trước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

1. Trường hợp trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp mà có người đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đồng nhất với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký nhưng được tạo ra một cách độc lập (sau đây gọi là người có quyền sử dụng trước) thì sau khi văn bằng bảo hộ được cấp, người đó có quyền tiếp tục sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng hoặc đã chuẩn bị để sử dụng mà không phải xin phép hoặc trả tiền đền bù cho chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.

Việc thực hiện quyền của người sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp không bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp.

2. Người có quyền sử dụng trước sáng chế, kiểu dáng công nghiệp không được phép chuyển giao quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển giao quyền đó kèm theo việc chuyển giao cơ sở sản xuất, kinh doanh nơi sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp. Người có quyền sử dụng trước không được mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng nếu không được chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp cho phép.”

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment