Vấn đề hợp đồng hợp tác kinh doanh

Vấn đề hợp đồng hợp tác kinh doanh

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có câu hỏi muốn chuyên mục giải đáp như sau: Vào đầu tháng 5/2106,  em có bỏ chung tiền để kinh doanhquán ăn  với bạn em, có giấy kí nhận của người cha bạn em là đã nhận số tiền đó để cùng kinh doanh nhà ăn. Nhưng giấy tờ kinh doanh thì do bạn em đứng tên. Từ đó đến nay em chưa hề làm hợp đồng cùng vốn kinh doanh. Đến bây giờ xảy ra tranh chấp, cả hai bên đều không đưa ra được quyết định cuối cùng.Trong khi em có 2 tờ giấy trắng chưa ghi nội dung chỉ có chữ kí của bạn em, số hợp đồng kinh doanh bạn em đăng ký và thông tin cá nhân của bạn. Vậy bây giờ em phải làm sao để dành quyền của mình, tại bây giờ bên đó cha bạn em cứ nói là nhà ăn của ông, ông quyết định, em không có quyền hành gì. Nếu như bên đó sang tên HĐ kinh doanh rồi, thì em phải làm sao để dành lại quyền của mình.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Bạn cho biết bạn có viết giấy xác nhận góp tiền để cùng kinh doanh, tuy văn bản này không có các nội dung đầy đủ của một hợp đồng góp vốn nhưng giấy có xác định là các bên có giao nhận một khoản tiền với mục đích cùng nhau kinh doanh. Mặt khác, pháp luật không quy định bắt buộc công chứng hợp đồng góp vốn kinh doanh giữa cá nhân. Do đó, giấy xác nhận góp tiền cùng kinh doanh vẫn có giá trị pháp lý như là hợp đồng góp vốn. Do không có thỏa thuận về phân chia lợi nhuận hay quyền quản ký nên sẽ áp dụng theo Khoản 1 Điều 222 Bộ luật dân sự 2005:

1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, bạn có quyền tương ứng với phần vốn góp của bạn trong kinh doanh nên khi có tranh chấp, giấy xác nhận về góp vốn là căn cứ pháp lý để dành lại quyền lợi cho bạn.

Bên cạnh đó, bạn có quyền yêu cầu làm lại giấy đăng ký hộ kinh doanh, thay vì chỉ ghi tên một người thì phải ghi cả tên tất cả cá nhân cùng góp vốn để đảm bảo quyền lợi của bạn. Nếu không chấp nhận việc làm lại giấy đăng ký này thì bạn khởi kiện tới Tòa án nhân dân huyện nơi bị đơn cư trú yêu cầu hủy Giấy đăng ký hộ kinh doanh với lý do không ghi nhận tên bạn là người góp vốn.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment