Vấn đề huy động vốn góp vào công ty như thế nào?

Vấn đề huy động vốn góp vào công ty như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có vài vấn đề muốn chuyên mục tư vấn giúp tôi như sau:

Công ty tôi hiện nay đang muốn mua lại 1 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở dân cư( Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên). Dự án án này có hồ sơ pháp lý đầy đủ, đã được cấp sổ đỏ cho toàn dự án, đã có bản vẽ .  Vì lý do không đủ tiền nên Chủ đầu tư  không tiếp tục thực hiện dự án nên có ý định bán lại 1 phần dự án. Hiện trạng của dự án hiện nay đang là đất trống, chủ đầu tư mới chỉ san lấp mặt bằng xong, Công ty chúng tôi định mua lại phần đất được quy hoạch và  bỏ vốn thêm làm cơ sở hạ tầng sau đó bán nhà ở ( Khu dân cư). Chi phí mua lại của dự án khoảng 60 tỷ tỷ, vốn công ty có khoảng 30  tỷ ,công ty cũng không có ý định vay Ngân hàng và muốn huy động từ bạn bè và các đối tác khác khoảng 30 tỷ, phần vốn 30 tỷ huy động này sẽ chia theo tỷ lệ lợi nhuận của dự án sau khi kết thúc có được, tôi không có ý định cùng những người góp vốn thành lập pháp nhân khác mà vẫn muốn công ty của mình đứng tên và những người kia góp vốn cùng với công ty thực hiện dự án này thôi, khi kết thúc sẽ hoàn lại vốn và lợi nhuận sẽ chia theo tỷ lệ. Vậy cho tôi hỏi, theo luật đất đai và luật nhà ở hiện tại thì công ty tôi có được huy động vốn góp trong trường hợp này không? có cần thêm hồ sơ nào nữa không? nếu có thì hình thức hợp đồng sẽ như thế nào?Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập. Đối với trường hợp công ty của bạn sẽ là góp thêm vốn điều lệ vào doanh nghiệp đã được thành lập để thực hiện dự án đầu tư.

Căn cứ theo Điều 35 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định tài sản góp vốn như sau:

“1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.”

Như vậy, trong trường hợp này những người muốn tham gia vào đầu tư vào dự án xây dựng của công ty bạn có thể thực hiện góp vốn để trở thành thành viên của công ty, tài sản góp vốn có thể là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất…

Vì công ty bạn là công ty TNHH 2 thành viên nên việc huy động vốn như sau:

+ Huy động vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

++Trường hợp huy động vốn góp để tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp tiến hành việc:

+Huy động thêm vốn góp của các thành viên hiện hữu theo tỷ lệ vốn góp của họ trong công ty;

+ Kết nạp thêm thành viên mới với sự đồng ý của hội đồng thành viên.

++.Trường hợp huy động vốn góp để tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp tiến hành việc:

+Huy động thêm vốn góp của các thành viên góp vốn hiện hữu theo tỷ lệ vốn góp của họ trong công ty;

+ Kết nạp thêm thành viên hợp danh, thành viên góp vốn mới với sự đồng ý của hội đồng thành viên.

++++. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.”

Sau khi thực hiện huy động vốn góp, tiếp nhận vốn góp của thành viên mới công ty phải thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, thực hiện thông báo đến cơ quan có thẩm quyền.

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty với phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư, hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi vốn điều lệ;

+ Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ;

+ Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc thay đổi vốn điều lệ;

+ Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới;

+ Giấy tờ tùy thân của thành viên mới;

+ Giấy đăng ký kinh doanh.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo

 

Give a Comment