Vấn đề khiếu nại về việc công ty không ký kết hợp đồng lao động với người lao động như thế nào?

Vấn đề khiếu nại về việc công ty không ký kết hợp đồng lao động với người lao động như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật!tôi có vài vấn muốn chuyên mục giải đáp như sau: Tôi vào làm cho một doanh ở Hà Nội đã gần được một năm, có quy mô khoảng 30 lao động. Tuy nhiên hầu hết người lao động không có hợp đồng lao động, không được hưởng bất kỳ chế độ nào theo luật lao động. Mặc dù có người lao động đã làm rất lâu trên 4 năm. Theo thông tin tôi được biết thì chỉ có khoảng 6-7 người lao động có hợp đồng và có đóng BHXH (một hình thức đối phó). Vậy cho tôi hỏi như sau: Tôi cần làm đơn như thế nào để khiếu nại lên sở Lao động xã hội về việc đòi hỏi quyền lợi ? Tôi phải làm đơn thư như thế nào để Sở LĐTBXH xuống kiểm tra doanh nghiệp này chủ yếu để doanh nghiệp này thực hiện đúng luật để cho người lao động có quyền lợi. Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

Nghị định số 119/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo

Nội dung trả lời:

Điều 15 Luật lao động 2012 quy định”

“Điều 15. Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.”

“Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

“Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.”
Căn cứ vào các quy định trên thì trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao đồng. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản đối với công việc có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Còn đối với công việc lao động dưới 3 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. Việc công ty bạn không giao kết hợp đồng lao động với hầu hết người lao động tại công ty mặc dù có người lao động đã làm rất lâu, việc này vi phạm quy định của pháp luật và công ty của bạn sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Mục 4 Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Diều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP như sau:

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền người sử dụng lao độngkhi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đốivới công việc có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao độngvới người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếucủa hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốncủa Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồngvới vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồngvới vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồngvới vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.”

Trường hợp công ty bạn không giao kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc từ 3 tháng trở lên thì sẽ bị phạt tiền theo quy định tại khoản 1 Mục 4 Nghị định 88/2015/NĐ-CP. Tùy thuộc vào số lượng người lao động mà công ty đã không ký kết hợp đồng lao động thì sẽ bị xử phạt với mức phạt quy định cụ thể tại các điểm a, b, c, d, đ ở trên. Mức phạt tiền sẽ dao động từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Theo điểm a. b khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hôi là:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;”

Như vậy thì công ty cũng phải có trách nhiệm đóng BHXH cho người lao động khi người lao động làm việc cho người sử dụng lao động, đây là hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Và hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính theo khoản 3 khoản 3 Mục 21 Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 28 Nghị định 95/2013/NĐ-CP như sau:

21. Sửa đổi, bổ sung Điều 28 như sau:

“Điều28. Vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động đối vớingười sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không lập hồ sơ tham gia bảo hiểmxã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng;”

Việc khiếu nại hành vi của người sử dụng lao động được quy định tại Điều 5 Nghị định 119/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 5. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; tổ chức, cá nhân dạy nghề; tổ chức, cá nhân đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 15, Khoản 1 Điều 16, Khoản 1 Điều 17 Nghị định này.

2. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc quá thời hạn quy định tại Điều 19 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại thực hiện khiếu nại lần hai theo quy định sau đây:

a) Đối với khiếu nại về lao động, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định này;

b) Đối với khiếu nại về dạy nghề, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định này;

c) Đối với khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người khiếu nại thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định này.

3. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc quá thời hạn quy định tại Điều 27 Nghị định này thì người khiếu nại có quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại và văn bản liên quan hoặc khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định này.”

Khi có căn cứ cho rằng hành vi của người sử dụng lao động xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động thì người lao động có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền. Hình thức khiếu nại được quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 6. Hình thức khiếu nại

1. Khiếu nại thực hiện bằng hình thức gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp, được quy định như sau:

a) Khiếu nại bằng hình thức gửi đơn thì trong đơn khiếu nại ghi rõ nội dung sau đây: ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) và yêu cầu giải quyết khiếu nại. Đơn khiếu nại do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ;

b) Khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại đầy đủ nội dung khiếu nại theo quy định tại Điểm a Khoản này và yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản.

2. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như sau:

a) Khiếu nại bằng hình thức gửi đơn thì trong đơn ghi đầy đủ nội dung quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, có chữ ký của những người khiếu nại và cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại;

b) Khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và đề nghị cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại đầy đủ nội dung khiếu nại theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này và yêu cầu người đại diện ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản.

3. Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại theo quy định của Nghị định này.”

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment