Vấn đề quản lý tài sản của người được giám hộ

Vấn đề quản lý tài sản của người được giám hộ

Xin chuyên mục! tôi có một vấn đề  muốn nhờ chuyên mục tư vấn giúp ạ: Chú  tôi bị người ta gây tai nạn và bị thiệt mạng. Nay chú mất, bên kia người ta có bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi về tiền nuôi con chú và nuôi cha mẹ già. Như vậy số tiền bên người ta bồi thường thì bố mẹ chú được quyền giữ hay vợ chú có quyền giữ. Hai vợ chồng chú vẫn ở chung với ông bà, mọi quyền trong gia đình vẫn là ông bà đứng ra làm hết. Số tiền người ta bồi thường ông bà muốn giữ lại sau này con chú đủ 18 tuổi sẽ bàn giao cho nó. Vậy ông bà có quyền đó hay không? Hay là chỉ vợ chú có quyền được giữ số tiền đấy. Quy định pháp luật về trường hợp này thế nào mong được tư vấn, Tôi xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Thứ nhất: Về vấn đề ai sẽ là người giám hộ con của chú bạn, ông bà nội hay vợ của chú?

Theo quy định của pháp luật: Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức (sau đây gọi chung là người giám hộ) được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự (sau đây gọi chung là người được giám hộ)

Việc thực hiện giám sát người được giám hộ quy định tại khoản 1 điều 59 bộ luật dân sự năm 2005: “Người thân thích của người được giám hộ có trách nhiệm cử người đại diện làm người giám sát việc giám hộ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra người giám hộ trong việc thực hiện giám hộ, xem xét, giải quyết kịp thời những đề nghị, kiến nghị của người giám hộ liên quan đến việc giám hộ.

Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên, và người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự( quy định tại điều 61, 62 bộ luật dân sự 2005).
Căn cứ vào các quy định trên của pháp luật nếu vợ của cậu bạn đáp ứng các điều kiện về giám hộ như sau:

1, Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

2. Có tư cách đạo đức tốt; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác;

3. Có điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc giám hộ

Như vậy trong trường hợp này thì vợ của chú bạn đáp ứng đủ các điều kiện dể là giám hộ thì sẽ là người giám hộ cho con của họ; trừ trường hợp nếu vợ của chú bị mất năng lực hành vi dân sự, hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không đảm bảo các điều kiện về giám hộ thì ông bà ( tức bố mẹ đẻ của chú bạn) mới thực hiện quyền giám hộ cho cháu.

Thứ hai: Để trả lời câu hỏi, tiền bồi thường do bố mẹ chú giữa hay là vợ chú giữ?

Theo quy định của pháp luật tại điều 609 bộ luật dân sự 2005 có quy định về bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm hại như sau:

“1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a, Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng.

2. Người xâm phạm tính mạng của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá sáu mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định”.

Chỉ xem xét khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, nếu trước khi tính mạng bị xâm phạm người bị thiệt hại thực tế đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Những người đang được người bị thiệt hại cấp dưỡng được bồi thường khoản tiền cấp dưỡng, tương ứng đó. Đối với những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng sau khi người bị thiệt hại bị xâm phạm tính mạng, thì những người này được bồi thường khoản tiền cấp dưỡng hợp lý phù hợp với thu nhập và khả năng thực tế của người phải bồi thường,

Đối tượng được bồi thường khoản tiền cấp dưỡng:

1.Vợ hoặc chồng không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và được chồng hoặc vợ là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng

2.Cha, mẹ là người không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình mà con là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

3.Con chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình mà cha, mẹ là người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng….

Như vậy căn cứ vào quy định trên, tiền cấp dưỡng bố mẹ của chú bạn được giữ một phần nếu bố mẹ của chú bạn thuộc trường hợp không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình. Còn tiền cấp dưỡng cho con chưa thành niên, thì do mẹ cháu giữ( tức vợ của chú).

Ngoài ra, người xâm phạm tính mạng của người khác phải bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị hại. Khoản tiền bù đắp về tinh thần được coi là di sản thừa kế; Do đó theo thứ tự ưu tiên hàng thừa kế thì vợ của chú bạn thuộc hàng thừa kế thứ nhất và là người giữ số tiền đó.

Và những người thừa kế theo pháp luật theo thứ tự hàng thừa kế được quy định tại điều 676 bộ luật dân sự 2005 như sau:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a, Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại”.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment