Vấn đề quyền kháng cáo quá hạn

Vấn đề quyền kháng cáo quá hạn

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề về quyền kháng cáo quá hạn  muốn chuyên mục giải đáp giúp tôi như sau: Khi tòa án sơ thẩm xét xử vắng mặt, tôi vẫn chưa nhận được bản bán sơ thẩm và thời gian kháng cáo đã qua hơn 15 ngày.  Vào ngày 15/5/2016 tôi nhận được điện thoại từ nhân viên của cục thi hành án huyện bảo rằng tôi phải về địa phương để làm thủ tục thi hành án. Lúc đó, tôi mới biết là có xử án và có bản án. Vậy cho tôi hỏi muốn kháng cáo quá hạn lên tòa sơ thẩm với lý do là chưa nhận được giấy thông báo tham gia xử án tại tòa sơ thẩm cũng như chưa nhận được bản án của tòa sơ thẩm  tôi phải làm gì để được quyền kháng cáo phúc thẩm? Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Toà án cấp sơ thẩm là mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự không có mặt tại phiên toà thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết.”

“Điều 247. Kháng cáo quá hạn

1. Kháng cáo quá thời hạn quy định tại Điều 245 của Bộ luật này là kháng cáo quá hạn. Sau khi nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Toà án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ, nếu có cho Toà án cấp phúc thẩm.

2. Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Toà án cấp phúc thẩm thành lập Hội đồng gồm ba Thẩm phán để xem xét kháng cáo quá hạn. Hội đồng có quyền ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định. Toà án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định cho người kháng cáo quá hạn và Toà án cấp sơ thẩm; nếu Toà án cấp phúc thẩm chấp nhận việc kháng cáo quá hạn thì Toà án cấp sơ thẩm phải tiến hành các thủ tục do Bộ luật này quy định và gửi hồ sơ vụ án cho Toà án cấp phúc thẩm.”

Bạn  có trình bày, bạn  không tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm (không có mặt tại phiên tòa) thì thời hạn kháng cáo được tính từ thời điểm anh đươc giao bản án hoặc bản án được niêm yết tại UBND xã, phường, thị trấn nơi abạn  cư trú. Trường hợp bạn không nhận được bản án hoặc bản án chưa được niêm yết công khai thì chưa bắt đầu thời điểm tính thời hạn kháng cáo nên sẽ không có trường hợp kháng cáo quá hạn.

Bạn có thể làm đơn khiếu nại tới Tòa án nhân dân nơi xét xử sơ thẩm vụ việc trên để được giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bạn. Ngoài ra, bạn có thể lưu ý tới các trường hợp Tòa án được xét xử vắng mặt đương sự.

Khoản 34 Điều 1 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 sửa đổi điều Điều 199. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự:

” 1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt; trường hợp có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Tòa án thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự biết việc hoãn phiên tòa.

2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, nếu vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng thì xử lý như sau:

a) Nguyên đơn, người đại diện theo pháp luật vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn;
b) Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ”.

Trường hợp bạn không được triệu tập hợp lệ hoặc trường hợp bạn không có đơn xin xét xử vằng mặt mà Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt, bản án đã có hiệu lực thì bạn có thể gửi đơn tới Tòa án nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát tối cao để yêu cầu kháng nghị giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm do sai phạm nghiêm trọng thủ tục trong xét xử.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment