Vấn đề tạm dừng hưởng lương hưu

Vấn đề tạm dừng hưởng lương hưu

Bạn TTLA hỏi: Trong Luật BHXH 2014, có hiệu lực từ 1/1/2016 có đề cập tới: “Điều 64. Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

  1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bị tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Xuất cảnh trái phép;
  3. b) Bị Tòa án tuyên bố là mất tích;
  4. c) Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.”

Như vậy đối với các đối tượng đang bị tạm dừng hưởng lương hưu và đang chấp hành hình phạt tù thì sẽ được giải quyết thế nào? Có được tiếp tục hưởng lương hưu hay luật này chỉ áp dụng cho các phạm nhân mới bị kết án và chấp hành phạt tù kể từ ngày 1/1/2016? Nếu được tiếp tục hưởng lương hưu thì sẽ được giải quyết cụ thể thế nào? Thủ tục ra sao?

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT TRẢ LỜI

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì đối với các đối tượng (người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp hằng tháng) đang bị dừng hưởng BHXH trước ngày 01/01/2016 thì việc giải quyết tiếp tục hưởng BHXH thực hiện theo các quy định trước ngày 01/01/2016. Do vậy, đối với trường hợp đang bị tạm dừng hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2016 do chấp hành hình phạt tù theo quy định tại Điều 62, Luật BHXH năm 2006 thì việc giải quyết tiếp tục hưởng BHXH thực hiện theo các quy định trước ngày 01/01/2016, đối tượng này tiếp tục được hưởng lương hưu khi chấp hành xong hình phạt tù. Hồ sơ giải quyết hưởng tiếp lương hưu đối với người chấp hành xong hình phạt tù bao gồm Đơn; Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (bản sao) hoặc Giấy đặc xá tha tù trước thời hạn (bản sao). Người hưởng tiếp lương hưu nộp hồ sơ nêu trên cho BHXH huyện nơi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trước khi bị phạt tù.

Đối với người bị phạt tù kể từ ngày 01/01/2016, không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 64 Luật BHXH thì không bị tạm dừng hưởng lương hưu.

 

 

 

Give a Comment