Vấn đề thời gian hai sổ bảo hiểm đóng trùng nhau

Vấn đề thời gian hai sổ bảo hiểm đóng trùng nhau

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi muốn chuyên mục tư vấn về trường hợp có 2 sổ Bảo hiểm xã hội ( BHXH )và thời gian đóng BHXH trùng nhau thì giải quyết như thế nào. Vấn đề như sau: Tháng 2 năm 2011 do em trai tôi chưa đủ tuổi lao động, nên mượn hồ sơ của tôi để đi làm , bao gồm chứng minh thư của tôi. Cách sau đó 2 tháng, là tháng 4/2011 tôi nộp hồ sơ vào 1 Công ty khác và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 4. Đến 3/7/2011 em trai tôi thôi việc, còn tôi vẫn làm đến bây giờ. Tháng 10/2015 Công ty tôi gọi tôi nộp sổ Bảo hiểm xã hội ở Công ty cũ về, vì tôi đã có sổ nên Công ty muốn gộp sổ cho tôi, nhưng sổ bị trùng mất 3 tháng đóng Bảo hiểm xã hội.Chuyên mục cho tôi hỏi:  Trường hợp của tôi là vi phạm pháp luật, tôi phải chịu trách nhiệm như thế nào? Để không liên lụy đến em trai tôi? Tôi muốn quyết Bảo hiểm xã hội thì như thế nào? Vì lúc mới đi làm tôi không biết gì cả, nên rất lo lắng khi mắc phải sai lầm. Liệu tôi có thể giữ lại 1 sổ mà tôi đang làm, hay phải xóa sổ? Nếu xóa cả 2 sổ để tôi đóng lại từ đầu được không? Thủ tục như thế nào?Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Thứ nhất, việc bạn cho mượn hồ sơ cùng chứng minh thư cho em trai đi làm là vi phạm pháp luật, thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó có thể sẽ bị hủy và cùng một số vấn đề khác, có thể quy về tội làm giả, làm sai giấy tờ. Tuy nhiên, nếu như không có hậu quả gì xảy ra và không có khởi kiện, tố cáo gì thì em bạn và bạn sẽ không phải gặp vấn đề gì. Bạn nên bình tĩnh xử lý việc này cho phù hợp.

Thứ hai, nếu như bạn thừa nhận bạn tham gia đóng bảo hiểm cả hai nơi, nên bạn có hai sổ bảo hiểm. Theo quy định tại Điều 53 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì “Người lao động đồng thời có từ 02 hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHYT, BHTN theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có mức tiền lương, tiền công cao nhất hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có thời gian dài nhất.” Như vậy, theo quy định này bạn không được phép đóng bảo hiểm hai nơi cùng lúc.

Tuy nhiên, đối với trường hợp người lao động có hai sổ bảo hiểm trở lên, căn cứ vào Điều 63 Quyết định 1111/QĐ-BHXH quy định như sau: Bảo hiểm xã hội (BHXH)

“1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.

2. Một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH trùng nhau thì cơ quan BHXH hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Các sổ BHXH còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48. Trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có)”.

Trường hợp của bạn đã bị đóng BHXH trùng 3 tháng, từ tháng 4/2011 đến tháng 7/2011. Bạn sẽ được cơ quan BHXH hướng dẫn lựa chọn một sổ bảo hiểm để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH. Sổ bảo hiểm còn lại sẽ được thu hồi, đồng thời thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó.

Thứ ba, việc bạn đề nghị hủy số sổ BHXH cũ làm lại số sổ BHXH mới thì theo quy định của pháp luật hiện hành không cho phép. Vì lý do mỗi người tham gia BHXH chỉ duy nhất được cấp một số sổ BHXH.

Như vậy, theo chúng tôi bạn nên lựa chọn sổ của bạn đã đóng vì thời giạn đóng bảo hiểm xã hội dài hơn. Và mọi thắc mắc bạn nên tham khảo ý kiến từ cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn rõ ràng hơn về cách thức cũng như thủ tục giải quyết vụ việc của bạn.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment