Vàng cưới gia đình chồng cho con có phải chia đôi khi ly hôn không?

Vàng cưới gia đình chồng cho con có phải chia đôi khi ly hôn không?

Câu hỏi

Tôi muốn ly hôn, vàng cưới và vàng họ hàng bên chồng tôi cho có gọi là tài sản chung không? Còn tiền và vàng mẹ ruột tôi cho con làm của hồi môn có được gọi là tài sản riêng không? giờ tôi không biết phải viết lý do như thế nào để Tòa có thể chấp nhận?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định như sau:

“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Do đó, theo thông tin bạn cung cấp, cuộc sống hôn nhân của bạn hiện nay không tốt đẹp, cũng như bạn không thể tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân này thêm được nữa. Do đó, về tài sản của bạn gồm vàng cưới và vàng họ hàng bên chồng bạn cho có và tiền, vàng mẹ ruột bạn cho bạn làm của hồi môn. Để xác định được hai loại tài sản này là tài sản chung hay tài sản riêng thì bạn cần đưa ra được bằng chứng để chứng minh được đây là tài sản riêng nếu không chứng minh được là tài sản được tặng cho riêng thì về nguyên tắc sẽ được xác nhận là tài sản chung của hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Như vậy, đối với số vàng cưới mà bên nhà chồng bạn cho thì được xem là tài sản riêng của chồng bạn khi và chỉ khi họ hàng xác nhận đây là tài sản được tặng cho riêng chồng bạn mà không phải là cho cả hai vợ chồng bạn. Còn nếu không chứng minh được thì đây được xem là tài sản chung của hai vợ chồng. Còn đối với tiền, vàng mà mẹ bạn cho bạn thì nếu mẹ bạn chỉ cho riêng bạn thôi thì đây là tài sản riêng của bạn trong thời kỳ hôn nhân, ngược lại, cho chung cả hai vợ chồng thì lại là tài sản chung của hai vợ chồng. Đối với tài sản riêng của vợ hoặc chồng, sau khi ly hôn sẽ vẫn thuộc về người đó, còn đối với tài sản chung của vợ chồng thì khi ly hôn về nguyên tắc sẽ chia đôi.

Căn cứ như thông tin bạn cung cấp, bạn và chồng sống với nhau không có hợp, không có tình thương, không có hạnh phúc, bạn thật sự không tìm thấy được niềm vui, lúc nào cũng bị áp lực khi sống trong căn nhà của vợ chồng bạn, mẹ chồng thì đi ra đường nói xấu bạn đủ điều, xem cha mẹ ruột bạn không ra gì. Lúc này, căn cứ theo Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì bạn có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề ly hôn cho hai vợ chồng bạn:

“Điều 51. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.”

Trong trường hợp, bạn muốn ly hôn đơn phương mà không cần sự đồng ý của chồng bạn thì bạn cần có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Từ những căn cứ, bằng chứng bạn cung cấp, Tòa án mới có thể giải quyết vấn đề ly hôn cho hai vợ chồng bạn.

Give a Comment