Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Hành vi xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên cho tác phẩm sẽ bị mức phạt như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật, tôi muốn hỏi trường hợp bị người khác xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên cho tác phẩm sẽ bị xử phạt như thế nào theo pháp luật? Xin cảm ơn!

Chào bạn, sau đây chuyên mục hỏi đáp pháp luật sẽ trả câu hỏi của bạn như sau:

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ:

Điều 5.D.2.14: Hành vi xâm phạm quyền đứng tên, đặt tên tác phẩm (Điều 14, Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009, được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02/12/2011) 

1.Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi trích dẫn hợp lý tác phẩm của người khác đưa vào tác phẩm của mình mà không nêu tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tác phẩm mà không nêu tên thật hoặc bút danh tác giả, tên tác phẩm hoặc nêu không đúng tên thật hoặc bút danh của tác giả, tên tác phẩm theo quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tác phẩm mà không nêu tên thật hoặc bút danh tác giả, tên tác phẩm hoặc nêu không đúng tên thật hoặc bút danh của tác giả, tên tác phẩm trên bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được định hình và các sản phẩm khác theo quy định của pháp luật.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi mạo danh tác giả, giả mạo chữ ký tác giả.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu hàng hóa vi phạm, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc khôi phục lại quyền đứng tên, đặt tên quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này.
b) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm; buộc tiêu huỷ hoặc đưa vào sử dụng nguyên liệu, vật liệu, phương tiện và thiết bị được sử dụng để sản xuất hàng hóa vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

 Trên đây là  quy định mức xử phạt của hành vi xâm phạm quyên đứng tên, đặt tên cho tác phẩm để bạn tham khảo. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>