Vi phạm thời hạn giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có bị phạt tiền cọc không?

Vi phạm thời hạn giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có bị phạt tiền cọc không?

Câu hỏi

Tháng 11/2016 tôi có đặt cọc mua lô đất ở Bình Dương ,thuộc dự án phân lô bán nền, theo hợp đồng đặt cọc thì tôi đặt cọc 50 triệu, đến ngày 11/11/2016 ra công chứng tôi thanh toán hết 95% gồm cả tiền đặt cọc. Rồi sau đó đến ngày mua không công chứng được thì bên công ty bất động sản đó gửi cho tôi một lá thư xin lỗi hẹn đến 15 tháng 12 /2016 công chứng. Nhưng họ cũng thất hứa. Rồi tháng nào cũng hẹn cho đến bây giờ. Theo tôi tìm hiểu người dân gần đó thì họ cho biết dự án đó đã bị đình chỉ không thể ra sổ và công chứng. Nhưng họ công ty bất động sản đó cũng không thông báo cho chúng tôi biết. Vậy xin hỏi luật sư là bây giờ chúng tôi muốn kiện để được đến bù gấp đôi tiền cọc có được không?

Luật sư trả lời:

Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về đặt cọc như sau:

“Điều 328. Đặt cọc

1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Như vậy, trong trường hợp này bạn cần phải xem xét, xác định xem nội dung hợp đồng đặt cọc mà bạn với bên công ty bất động sản giao kết có những điều khoản nào, quyền và nghĩa vụ giữa hai bên ra sao thì mới có thể xác định được việc yêu cầu phạt cọc của bạn có thể thực hiện được hay không.

Nếu như công ty bất động sản nêu rõ nội dung họ sẽ phải giao kết hợp đồng chuyển nhượng bất động sản cho bạn vào một thời điểm cụ thể nhưng hiện tại họ không thực hiện thì bạn mới có thể yêu cầu phạt cọc.

Give a Comment