Việc ủy quyền sổ tiết kiệm cần phải thực hiện như thế nào cho đúng?

Việc ủy quyền sổ tiết kiệm cần phải thực hiện như thế nào cho đúng?

Câu hỏi

Tôi có thắc mắc về trường hợp của gia đình, mong Công ty giải đáp giúp tôi. Em trai tôi có đứng tên 1 sổ tiết kiệm ngân hàng Agribank, nhưng hiện tại, em trai em đang bị tạm giam, sắp tới sẽ lãnh án tù.

Gia đình muốn rút số tiền trong sổ tiết kiệm để mua một căn hộ chung cư giá rẻ nhưng ngân hàng trả lời, do em trai tôi đang mất quyền công dân, nên sẽ không được rút số tiết kiệm. Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn, trường hợp này, nhà tôi muốn rút thì phải làm những giấy tờ gì ? Cách thức như thế nào ?

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Luật sư trả lời

Căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp. luật sư xin được tư vấn cho bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005

2. Nội dung trả lời:

Theo điều 21, 22, 23  Bộ luật dân sự 2005 quy định:

” Điều 21. Người không có năng lực hành vi dân sự  

Người chưa đủ sáu tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.”

” Điều 22. Mất năng lực hành vi dân sự  

1. Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định.

Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

2. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.”

” Điều 23. Hạn chế năng lực hành vi dân sự  

1. Người nghiện ma tuý, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan, Toà án có thể ra quyết định tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

2. Người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện do Toà án quyết định. Giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

3. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự.

4. Người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện do Tòa án quyết định. Giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.”

Do anh trai bạn không thuộc các trường hợp trên nên anh trai bạn hoàn toàn được phép thực hiện giao dịch như bình thường, (trừ trường hợp phán quyết của tòa án không cho phép), để thuận tiện cho việc giao dịch anh trai của bạn có thể thực hiện việc ủy quyền cho người khác.

Theo quy định tại Điều 581 Bộ Luật dân sự năm 2005, cụ thể như sau:“Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”. Bạn có thể thực hiện việc rút tiền tại ngân hàng bằng việc thực hiện thủ tục theo quy định của ngân hàng:

–  Xuất trình thẻ tiết kiệm.

–  Xuất trình giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập tại ngân hàng gửi tiền. Trường hợp giấy ủy quyền không được lập tại ngân hàng thì phải có xác nhận của công chứng hoặc chính quyền địa phương theo quy định.

– Xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực của người được ủy quyền.

– Ký vào giấy rút tiền.

Give a Comment