Viên chức nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo ?

Viên chức nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo ?

Cho tôi hỏi: Tôi là giáo viên giáo viên dạy toán, làm việc tại trường dạy học tư nhân ở Nghệ A , khi làm được 2 năm tôi xin đi học nâng cao trình độ chuyên môn trong thời gian là 4 năm liên tục, khi đi học tôi không phải ký cam kết gì với cơ quan và cơ quan vẫn trả tiền học phí và lương cho tôi trong khi tôi đi học. Sau khi hoc xong, tôi lại mang thái và sau đó tôi nghỉ chế độ thai sản tiếp 6 tháng . Sau khi nghỉ thai xong tôi tiếp tục đi làm, và được gần 4 tháng tôi thấy môi trường làm việc không phù hợp nên tôi viết đơn xin nghỉ việc để xin làm việc ở nơi khác.  Nhưng khi hỏi giám đốc có trả lời là phải  trả tiền chi phí đào tạo. Vậy cho tôi hỏi, tôi có phải trả phí đào tạo cho cơ quan không và nếu tôi nộp đơn xin thôi việc mà cơ quan không đông ý thì trong thời gian 45 ngày sau nộp đơn tôi nghỉ luôn có phải đền bù gì không?Mopng chuyên mục giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định về điều kiện để viên chức được cử đi đào tạo như sau:

” 2. Điều kiện để viên chức được cử đi đào tạo:

a) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của viên chức;

b) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hải quan nghề nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo”.

Theo đó, để được cử đi đào tạo, đựơc trả lương, học phí trong thời gian học, bạn phải đáp ứng điều kiện nêu trên. Nếu bạn xin nghỉ việc khi chưa đủ thời gian công tác sau đào tạo thì bạn vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, thuộc trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo.

“c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.”

Bạn chỉ không phải bồi thường chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 15/2012 của Bộ nội vụ, bao gồm các trường hợp sau:

“a) Viên chức không hoàn thành khóa học do ốm đau phải điều trị, có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Viên chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết phải thuyên chuyển công tác được cơ quan có thẩm quyền đồng ý;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với viên chức khi đơn vị buộc phải thu hẹp quy mô, không còn vị trí việc làm hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

Về chi phí và cách tính đền bù chi phí đào tạo trong trường hợp chưa đủ số năm công tác được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư 15/2012 của Bộ Nội vụ như sau:

c) Đối với các trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

S = (F / T1) x (T1 – T2)

Trong đó:

– S là chi phí đền bù;

– F là tổng chi phí của khóa học;

– T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

– T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

Như vậy, chi phí đền bù ở đây không bao gồm tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment