Viết sai hóa đơn giá trị gia tăng bị xử lý thế nào?

Viết sai hóa đơn giá trị gia tăng bị xử lý thế nào?

Câu hỏi:

Tôi có viết sai hóa đơn GTGT như sau: 736.364 + 73.636 = 8.100.000. tức là cộng tiền thanh toán bị sai và ghi sai luôn ở dòng số tiền bằng chữ, giờ tôi cần xử lý như thế nào khi phát hiện ra sai và bên mua cũng làm mất hóa đơn đó. Sắp kê khai thuế, mong nhận đc sự giúp đỡ. xin cảm ơn?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc xử lý hóa đơn như sau:

“1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Trong trường hợp của chị, chị chưa thực hiện việc kê khai thuế, do đó chị và người mua hàng cần lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Sau đó, chị gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới.

Khoản 2 Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau:

“Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.)”

Trong trường hợp người mua hàng của chị đã làm mất hóa đơn, chị và người mua cần phải lập biên bản ghi nhận sự việc.

Tóm lại, chị và người mua hàng cần lập biên bản việc người mua hàng làm mất hóa đơn và tiếp tục thực hiện các thủ tục trong việc xử lý hóa đơn bị lập sai.

One Response

  1. Mr Linh 21/07/2020

Give a Comment