Vợ chồng đã ly hôn, con gây thiệt hại thì ai phải đứng ra bồi thường?

Vợ chồng đã ly hôn, con gây thiệt hại thì ai phải đứng ra bồi thường?

Câu hỏi

Tôi tên là K, hiện nay đang cư trú ở VP. Tôi và chồng kết hôn được 3 năm thì ly hôn. Tôi là người trực tiếp nuôi con, hiện nay con tôi đã 14 tuổi. Vào tháng 4 vừa rồi con tôi có nghịch ngợm và làm hỏng cây quý của nhà hàng xóm và họ đang yêu cầu bồi thường 30 triệu đồng. Hiện nay tôi rất khó khăn trong tài chính nên không thể lo toàn bộ khoản tiền này. Không biết trong trường hợp này chồng tôi có trách nhiệm bỏ ra 15 triệu đồng để bồi thường cho gia đình bên kia không ạ?

1. Cơ sở pháp lý.

Bộ luật dân sư 2015

2. Luật sư trả lời.

Điều 74 Luật hôn nhân gia đình 2014 có quy định:

Điều 74. Bồi thường thiệt hại do con gây ra

Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo quy định của Bộ luật dân sự.

Dẫn chiếu đến Điều 586 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Điều 586. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Như vậy, trường hợp của bạn sẽ thuộc khoản 2 Điều 586 Bộ luật dân sự 2015. Con của bạn mới 14 tuổi nên khi gây thiệt hại thì cả cha và mẹ đều phải có trách nhiệm liên đới chịu trách nhiệm ( không phụ thuộc cha mẹ có còn trong thời kỳ hôn nhân hay không ). Bởi lẽ, khi hôn nhân chấm dứt ( thể hiện bằng quyết định công nhận thuận tình ly hôn hoặc bản án ly hôn ) không làm chấm dứt mối quan hệ huyết thống giữa cha con. Do đó, bạn có quyền yêu cầu chồng cũ của bạn cùng chịu trách nhiệm về vấn đề mà con bạn gây ra.

Give a Comment