Vợ chồng ly thân, chồng có nghĩa vụ cấp tiền cho vợ nuôi con hay không?

Vợ chồng ly thân, chồng có nghĩa vụ cấp tiền cho vợ nuôi con hay không?

Câu hỏi

Năm nay em 18 lên 19 tuổi. Em xin hỏi như thế này ba mẹ em ly thân từ khi em gần 02 tháng tuổi. Ba bắt anh hai về nuôi cho đến khi anh hai em học hết lớp 5, lên lớp 6 mẹ dắt anh hai về nuôi cho tới học cao đẳng. Bây giờ, anh hai em học cao đẳng năm hai. Em được mẹ nuôi từ bé đến lớn. Hiện nay, em đang học cao đẳng năm nhất. Ba em không hề cấp dưỡng cho mẹ em nuôi hai anh em, lâu lâu cho anh hai em vài trăm nghìn để tiêu vặt. Vậy cho em hỏi ba em có nghĩa vụ gì đối với con cái?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Điều 110 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định:

“Điều 110. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp ba mẹ bạn đang sống chung với nhau hay đã ly thân thì cả ba bạn và mẹ bạn đều có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con của mình cho đến khi hai anh em bạn có thể tự muôi mình. Theo đó, ba bạn vẫn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con cái sau khi ly thân với mẹ bạn. Tuy nhiên, từ khi ba mẹ bạn ly thân đến nay, ba bạn không hề cấp dưỡng cho mẹ bạn để nuôi dưỡng cho hai anh em bạn, mặc dù, trước đó, ba bạn có chăm sóc, nuôi dưỡng anh trai bạn được một thời gian. Tức có nghĩa là trong khoảng thời gian sau khi ly thân, ba bạn đã không tự nguyện cấp dưỡng cho anh em bạn để mẹ bạn chăm sóc, nuôi dưỡng hai anh em cho đến thời điểm hiện tại. Do đó, bạn hoặc anh trai bạn hoặc mẹ bạn có quyền yêu cầu Tòa án buộc ba bạn cấp dưỡng cho hai anh em bạn theo quy định tại Điều 119 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

“Điều 119. Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

1. Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó:
a) Người thân thích;
b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
d) Hội liên hiệp phụ nữ.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.”

Căn cứ quy định tại Điều 116 và Điều 117 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng như sau:

“Điều 116. Mức cấp dưỡng

1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Điều 117. Phương thức cấp dưỡng

Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.
Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”

Như vậy, bạn hoặc anh trai bạn hoặc mẹ bạn có quyền yêu cầu Tòa án buộc ba bạn cấp dưỡng cho hai anh em bạn theo mức cấp dưỡng vầ phương thức cấp dưỡng do hai bên thỏa thuận. Và mẹ bạn hoặc anh trai bạn hoặc chính bạn có quyền yêu cầu ba bạn cấp dưỡng cho khoảng thời gian trước đây ba bạn chưa cấp dưỡng cho anh em bạn theo thỏa thuận của các bên với mức cấp dưỡng phù hợp, nếu không thỏa thuận được thì hai bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề này. Sau đó, nếu ba bạn vẫn không tiếp tục tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thì sau khi Bản án/ Quyết định của Tòa án có hiệu lực mà ba bạn vẫn cố tình không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thì mẹ bạn hoặc anh trai bạn hoặc bạn có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án nộp tới Cơ quan thi hành án cấp quận, huyện, thị xã nơi ba bạn đang cư trú (có thể là đăng ký tạm trú hoặc đăng ký thường trú hoặc nơi ba bạn đang làm việc) để yêu cầu ba bạn cấp dưỡng theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014.

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments