Vợ có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của chồng không?

Vợ có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của chồng không?

Câu hỏi: Thông qua tôi, anh họ tôi có vay của bạn tôi 300 triệu đồng với thời hạn 03 tháng, hai bên có viết giấy vay nợ với nhau. Đến hạn trả nợ, bạn tôi có nhắn qua tôi là bảo anh họ trả tiền. Tôi đã nói với chị dâu (vợ của anh họ) là hai vợ chồng thu xếp tiền để trả, thì chị ấy trả lời là việc anh vay thì anh ấy trả, chị không có trách nhiệm gì, hơn nữa vợ chồng chị cũng đã chia tài sản chung, chị không có trách nhiệm về nghĩa vụ trả nợ của chồng. Xin hỏi việc chia tài sản chung của vợ chồng anh họ tôi có hợp pháp không khi mà hôn nhân của họ vẫn đang tồn tại? Khoản nợ 300 triệu đồng do người chồng chịu trách nhiệm trả hay liên đới cả hai vợ chồng?
Trả lời:
Asklaw xin tư vấn cho bạn về vấn đề này như sau:
Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 cho phép vợ chồng được thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Theo đó, Điều 38 của Luật quy định: Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp việc chia tài sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình hoặc nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ theo Điều 42 của Luật; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
Như vậy, việc vợ chồng của anh họ bạn thỏa thuận chia tài sản chung khi hôn nhân của họ đang tồn tại là hoàn toàn hợp pháp và được pháp luật công nhận.
Về khoản nợ 300 triệu đồng mà anh họ của bạn đã vay, cần xác định việc trả nợ thuộc nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng hay là nghĩa vụ riêng. Điều 37 Luật hôn nhân và gia đình quy định: Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:
– Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
– Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
– Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
– Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
– Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;
– Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.
Nếu việc vay 300 triệu đồng nhằm thực hiện các nghĩa vụ về tài sản nêu trên thì vợ chồng có trách nhiệm cùng trả nợ; nếu việc vay 300 triệu đồng của anh họ bạn không nhằm thực hiện các nghĩa vụ về tài sản nêu trên thì người vợ không chịu trách nhiệm trả nợ (quy định tại Khoản 2 Điều 40 Luật hôn nhân và gia đình: Thỏa thuận của vợ chồng về chia tài sản chung không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba).
Trên đây là câu trả lời tư vấn của chúng tôi. Nếu có gì thắc mắc, vui lòng liên hệ đến tổng đài tư vấn pháp luật qua số hotline 19006261 để được hỗ trợ giải đáp. Trân trọng!

Give a Comment