Vợ đi nước ngoài để con cho họ hàng chăm sóc thì người cha có thể giành lại quyền nuôi con ?

Vợ đi nước ngoài để con cho họ hàng chăm sóc thì người cha có thể giành lại quyền nuôi con ?

Câu hỏi

Năm 2014, tôi ly hôn với vợ. Do lúc đó con còn quá nhỏ nên Tòa phán quyết cho vợ tôi nuôi con. Năm 2017 vợ cũ của tôi đi xuất khẩu lao động và để con cho chị gái nuôi. Giờ tôi muốn giành lại quyền nuôi con có được không?

Luật sư trả lời

Điều 84 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định:

Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Như vậy, có hai căn cứ để Tòa án xem xét thay đổi người trực tiếp nuôi con khi như sau:

1. Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

2. Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Đối chiếu điều kiện ở trên với trường hợp của bạn, vợ cũ của bạn đang lao động ở nước ngoài và con để cho chị gái chăm sóc. Thực tế, khi để con cho chị gái chăm sóc đã thể hiện vợ cũ của bạn không có đủ điều kiện để trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con (cụ thể là thời gian chăm sóc con). Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể làm đơn gửi đến Tòa án, yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

 

Give a Comment